Beroep natuurgids

Natuurgidsen helpen bezoekers, interpreteren het cultureel en natuurlijk erfgoed en bieden informatie en begeleiding aan toeristen in parken zoals in wildparken, pretparken en natuurparken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Lokale regionale of toeristische sector

  De kenmerken van lokale bezienswaardigheden en evenementen, accommodatie, horeca en recreatieve activiteiten.

 • Toeristische informatie

  De toeristische informatie over een bepaalde toeristische locatie.

 • Lokale geografie

  Het spectrum van fysieke en geografische eigenschappen en beschrijvingen van een lokaal gebied, via onder meer straatnamen.

 • Geografische gebieden met toeristische relevantie

  Het gebied van de toeristische geografie in Europa en de rest van de wereld om relevante toeristische gebieden en bezienswaardigheden aan te duiden.

Vaardigheden

 • Gevoelige persoonlijke gegevens verwerken

  Persoonlijke en gevoelige informatie over klanten op betrouwbare en discrete wijze beheren.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

 • Administratieve taken uitvoeren

  Het uitvoeren van administratieve taken zoals het archiveren, het typen van rapporten en het onderhouden van postcorrespondentie.

 • Bezoekers naar interessante locaties begeleiden

  Toeristen naar bezienswaardigheden brengen zoals musea, tentoonstellingen, themaparken of kunstgalerijen.

 • Reiscontractgegevens beheren

  Reiscontractgegevens beheren om ervoor te zorgen dat toeristen alle diensten ontvangen die begrepen zijn in het reispakket

 • Groepen toeristen leiden

  Toezicht houden op toeristen en begeleiden om een positieve groepsdynamiek te garanderen en de conflict- en zorggebieden aan te pakken waar deze zich voordoen.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Bezoekers registreren

  Registreren van bezoekers na ze te hebben begroet. Uitdelen van eventueel vereiste identificatieplaatjes of veiligheidsvoorzieningen.

 • Kaarten lezen

  Kaarten doeltreffend lezen.

 • Bezoekersinformatie verstrekken

  Verstrekken van instructies en andere relevante informatie aan bezoekers.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Rondleidingen van bezoekers controleren

  Monitoren van de activiteiten van de bezoekers om de naleving van de wetgeving en de veiligheidspraktijken te waarborgen.

 • Aan toerisme gerelateerde informatie verschaffen

  Klanten relevante informatie verstrekken over historische en culturele locaties en evenementen, en deze informatie op een ludieke en informatieve manier overbrengen.

 • Bezoekersroutes selecteren

  Interessante plaatsen, reisroutes en te bezoeken sites onderzoeken en selecteren.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Betalingen van bezoekers ontvangen

  Betalingen van bezoekers en groepsleden ontvangen.

 • Reisgezelschappen verwelkomen

  Groet pas aangekomen groepen toeristen bij hun startpunt om de details van de komende evenementen en reisarrangementen aan te kondigen.

 • Gidsen opleiden

  Opleiding geven aan collega-gidsen en vrijwilligers.

 • Onderwijsactiviteiten organiseren

  Organiseren, uitvoeren en superviseren van onderwijsactiviteiten ten behoeve van diverse doelgroepen, zoals schoolkinderen, universiteitsstudenten, gespecialiseerde groepen of leden van het publiek.

 • Benodigdheden voor bezoekers verzamelen

  Verzamelen en controleren van vereiste benodigdheden en apparatuur voor vertrek.

 • Relaties met leveranciers onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met leveranciers en dienstverleners opbouwen om een positieve, winstgevende en duurzame samenwerking, en contractonderhandelingen tot stand te brengen.

 • Gezondheid en veiligheid van bezoekers garanderen

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de fysieke veiligheid van een publiek of een persoon die een activiteit bezoekt te waarborgen. Voorbereiden van acties in geval van nood. Beheren van de eerste hulp en noodevacuatieprocedures.

 • Verschillende talen spreken

  Vreemde talen onder de knie krijgen om te kunnen communiceren in een of meer vreemde talen.

 • Bezoekers bij bezienswaardigheden informeren

  Brochures verspreiden, audiovisuele presentaties geven, advies uitbrengen en relevante opmerkingen maken op de locaties van bezienswaardigheden. De geschiedenis en de functionaliteit van de hoogtepunten van de rondleiding toelichten en vragen beantwoorden.

 • Omgaan met veterinaire noodgevallen

  Onvoorziene voorvallen met betrekking tot dieren en omstandigheden die dringende maatregelen vereisen, op passende professionele wijze behandelen.

 • Ethische gedragscode in het toerisme volgen

  Toeristische diensten verrichten volgens de aanvaarde principes van goed en kwaad. Deze omvatten eerlijkheid, transparantie en onpartijdigheid.

Optionele kennis en vaardigheden

eigenschappen van planten identificeren raad geven over natuurbehoud klantenoordelen analyseren plantensoorten diersoorten een incidentenrapportage bijhouden vreemde talen gebruiken in het toerisme materiaal met lokale informatie distribueren onderhoud van natuurgebieden markt voor toerisme invloed van het toerisme op het milieu klachten van klanten afhandelen klanten met bijzondere behoeften assisteren interculturele vaardigheden tonen in het hotel- en restaurantwezen toezicht houden op natuurbehoud relaties met dokters onderhouden recreatieve activiteiten promoten enthousiasme voor de natuur aanmoedigen

Source: Sisyphus ODB