Beroep Natuurwetenschapper, anders

Een natuurwetenschapper voert onderzoeken uit. Hij ontwikkelt en verbetert methodes, concepten of theorieën. Hij past zijn wetenschappelijke kennis praktisch toe in natuurwetenschappelijke gebieden. Hij gebruikt verschillende onderzoeksmethoden en technieken om de aarde te onderzoeken. Hij bestudeert en interpreteert data, meet en geeft allerlei eigenschappen van de aarde en zeeën weer. Zijn bevindingen beschrijft hij in rapporten. Onderwerpen die een natuurwetenschapper o.a. bestudeert zijn de krachten die de aarde beïnvloeden, de massa van de aarde, vulkanen, aardbevingen, het magnetische veld van de aarde, eigenschappen van de zee en de atmosfeer en de verdeling van grondwater over de aarde.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken natuurwetenschapper, anders

 • Ontwikkelen en verbeteren van methodes, concepten en theorieën.
 • Praktisch toepassen van zijn natuurwetenschappelijke kennis op het bied van waterbeheer, afvalverwerking of oliewinning.
 • Gebruiken van verschillende onderzoeksmethodes en technieken (zoals remote sensing programma's).
 • Bestuderen, interpreteren, meten van data over eigenschappen (de kern van) de aarde.
 • Weergeven van bevindingen in rapporten en artikelen middels o.a. kaarten, grafieken en diagrammen.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Civiel ingenieur (wo)
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Klinisch perfusionist
 • Metallurg
 • Meteorologisch technicus
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied
 • Weervrouw/man
 • Werktuigbouwkundig Ingenieur

Source: Sisyphus ODB