Beroep officer Luchtvaartinformatiedienst

Officers Luchtvaartinformatiedienst houden het operationele tijdschema bij van zonsopgang tot zonsondergang om ervoor te zorgen dat de door agentschappen doorgegeven informatie authentiek is. Zij streven naar veiligheid, regelmaat en efficiëntie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geografische gebieden

  Detailkennis van het geografische gebied; kennis van waar verschillende organisaties activiteiten uitoefenen.

 • Veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart

  Het geheel van wet- en regelgevingen dat van toepassing is op het gebied van de burgerluchtvaart op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau. Inzicht hebben in de regelgevingen die erop gericht zijn burgers te allen tijde te beschermen in de burgerluchtvaart; ervoor zorgen dat exploitanten, burgers en organisaties zich aan deze regels houden.

Vaardigheden

 • Zorgen voor veiligheid bij internationaal luchtverkeer

  Communiceren met nationale en internationale agentschappen om maximale efficiëntie en veiligheid op het gebied van de luchtvaart te garanderen.

 • Notices to airmen voor piloten opstellen

  Voorbereiden en indienen van NOTAM briefings in het door piloten gebruikte informatiesysteem; de best mogelijke manier berekenen om het beschikbare luchtruim te gebruiken; informatie verstrekken over de mogelijke gevaren die gepaard kunnen gaan met vliegshows, VIP-vluchten of parachutesprongen.

 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen

  Bedienen van apparaten, machines en uitrusting voor wetenschappelijke metingen. Wetenschappelijke apparatuur bestaat uit gespecialiseerde meetinstrumenten verfijnd om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken.

 • Juistheid van aeronautische gegevens verzekeren

  De nauwkeurigheid van gepubliceerde aeronautische gegevens, zoals landingskaarten en radionavigatiehulpmiddelen, garanderen.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Klantgericht zijn

  Houding die de klant in alle gevallen centraal stelt.

 • In een luchtvaartteam werken

  Werk vol vertrouwen in een groep in de algemene luchtvaartdiensten, waarbij elk individu op zijn eigen bevoegdheidsniveau actief is om een gemeenschappelijk doel te bereiken, zoals een goede interactie met de klant, veiligheid van de luchtvaart en het onderhoud van luchtvaartuigen.

 • Veiligheidsprocedures van luchthavens volgen

  Voldoen aan de veiligheidsprocedures van de luchthaven, het beleid en de wetgeving op het gebied van de veiligheid van de luchthavens om een veilige werkomgeving voor alle werknemers te waarborgen en de veiligheid van de passagiers te waarborgen.

 • Gegevens voor aeronautische publicaties analyseren

  Verzamelen, bewerken en het allerbelangrijkst analyseren van de gegevens die van burgerluchtvaartautoriteiten en aanverwante diensten zijn ontvangen. Analyseren van de gegevens ter voorbereiding van amendementen die worden verwerkt in informatiepublicaties van de luchtvaart.

 • Naleving met wettelijke vereisten garanderen

  De naleving van vastgestelde en toepasselijke normen en wettelijke vereisten, zoals specificaties, beleid, normen of wetgeving, garanderen voor het doel dat organisaties met hun inspanningen nastreven.

Optionele kennis en vaardigheden

stressbestendig zijn geografische informatiesystemen gebruiken

Source: Sisyphus ODB