Beroep officier inlichtingen en veiligheid

Officieren inlichtingen en veiligheid werken bij de luchtmacht aan de ontwikkeling van inlichtingencommunicatie op plaatsen zoals het hoofdkwartier en de commandoposten. Zij doorzoeken en onderscheppen elektromagnetisch verkeer in verschillende talen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kennis

 • Elektromagnetisme

  De bestudering van de elektromagnetische krachten en de wisselwerking tussen elektrische en magnetische velden. Door wisselwerking tussen elektrisch geladen deeltjes kunnen magnetische velden ontstaan met een bepaalde reikwijdte of frequentie en kan elektriciteit worden opgewekt door veranderingen in deze magnetische velden.

 • Inlichtingen via elektronische signalen

  De wijzen waarop militaire inlichtingen worden verzameld met behulp van elektronische sensoren.

 • Geografische informatiesystemen

  De instrumenten voor geografische kartering en plaatsbepaling, waaronder GPS (wereldwijd plaatsbepalingssysteem), GIS (geografische informatiesystemen) en teledetectie.

 • Prestatieparameters van het mondiaal satellietnavigatiesysteem

  Kennis van de prestatieparameters van het wereldwijd satellietnavigatiesysteem (Global Navigation Satellite System) en de eisen waaraan een GNSS-systeem in specifieke omstandigheden moet voldoen.

 • Luchtmachtoperaties

  De operaties, de procedures en het correcte gedrag van een militaire luchtmacht en een specifieke luchtmachtbasis.

 • Surveillanceradars

  Kennis van Mode A/C Secundaire surveillanceradarstations die alle luchtvaartuigen binnen hun bereik continu ondervragen. Kennis van Mode S Secundaire Surveillanceradarsstations die luchtvaartuigen binnen hun bereik ondervragen.

Vaardigheden

 • Toewijzing van Mode S-radars aan ondervragingscodes coördineren

  Zorgen voor een correcte en veilige werking van Mode S secundaire surveillanceradars. Ervoor zorgen dat ze zijn geconfigureerd met een specifieke ondervragingscode (IC) die specifiek aan elke radar is toegewezen.

 • Radarapparatuur gebruiken

  Gebruiken van radarschermen en andere radarapparatuur; ervoor zorgen dat vliegtuigen op een veilige afstand van elkaar vliegen.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Militaire inlichtingsverslagen ontwikkelen

  Informatie analyseren en militaire inlichtingsverslagen ontwikkelen door verschillende soorten informatie in perspectief te plaatsen met andere informatiebronnen.

 • Tweewegradiosystemen bedienen

  Radio's gebruiken die geluidssignalen kunnen ontvangen en verzenden om te communiceren met vergelijkbare radio's op dezelfde frequentie, zoals mobiele telefoons en walkietalkies.

 • Routineverslagen schrijven

  Routineverslagen opstellen; geschikte formulieren of documenten identificeren voor het registreren van gegevens afkomstig van manuele inspecties en/of elektronische systemen. Duidelijke opmerkingen noteren, zoals vereist. Een schriftelijk verslag is doorgaans een samenvatting van de resultaten van de routineprestaties van het reticulatiesysteem.

 • Scramblingoperaties uitvoeren

  Het radionetwerk van de luchtmacht controleren en monitoren en het uitvoeren van scramblingoperaties of inbraken, wat betekent dat de werking van negatieve emissies wordt verstoord. Scrambling wordt meestal uitgevoerd op spraakcommunicatie en signalen door het gebruik van Digital Signal Processors (DSP).

 • Elektronische signalen identificeren

  Identificeren van signalen door het analyseren van de verzamelde parameters in verschillende talen en door elektromagnetische straling. Deze signalen zijn meestal afkomstig van defensienetwerken en worden uitgezonden door elektronische onderdelen zoals radars en vliegtuigen.

 • Verzonden communicatie analyseren

  Controleren en analyseren van gegevens, golfvormen, metingen, beelden of doorgestuurde communicatie en emissies, en vaststellen van bepaalde onregelmatigheden.

 • Radioapparatuur gebruiken

  Het opzetten en exploiteren van radioapparatuur en toebehoren, zoals omroepconsoles, versterkers en microfoons. Inzicht in de basiskennis van de taal van de radio-operator en, zo nodig, instructies voor de correcte bediening van de radioapparatuur.

 • Radionavigatie-instrumenten gebruiken

  Radionavigatie-instrumenten gebruiken om de positie van vliegtuigen in het luchtruim te bepalen.

 • Geografische informatiesystemen gebruiken

  Werken met computersystemen zoals geografische informatiesystemen (GIS).

Optionele kennis en vaardigheden

principes van elektronische apparatuur gegevens verzamelen technische informatie verzamelen luchtvaartmeteorologie militaire luchtvaartregelgevingen toepassen militaire code radars regelgeving voor burgerluchtvaart luchtmachtprocedures toepassen veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart risicoanalyses uitvoeren besturingssystemen van vliegtuigen militaire luchtvaart gegevensanalyses uitvoeren frequentiebeheer toepassen geofysische metingen uitvoeren met behulp elektromagnetische apparatuur geografische gebieden vreemde taal vertalen

Source: Sisyphus ODB