Beroep officier luchtmacht

Luchtmachtofficieren specialiseren zich in vlieg- of grondtaken en houden toezicht op een personeelsteam van de luchtmacht. Zij coördineren de opleiding en het welzijn van hun team en verrichten taken die specifiek zijn voor hun specialisatiegebied.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kennis

 • Luchtmachtoperaties

  De operaties, de procedures en het correcte gedrag van een militaire luchtmacht en een specifieke luchtmachtbasis.

 • Militaire luchtvaart

  De regels en voorschriften betreffende militaire luchtvaartprocedures, zoals militaire luchtruimten, luchtvaartprocedures in de burgerluchtvaart en specifieke militaire luchtvaartuitrusting.

 • Militaire oefeningen

  De marcheertechnieken en het gebruik van wapens, en andere disciplinaire methoden die worden toegepast bij militaire operaties.

 • Surveillancemethoden

  Observatiemethoden die worden gebruikt voor het verzamelen van informatie en inlichtingen voor onderzoeksdoeleinden.

 • Militaire gevechtstechnieken

  De vechttechnieken die specifiek zijn voor militaire operaties, met gebruikmaking van militaire wapens en uitrusting, en de voorschriften met betrekking tot militaire gevechtshandelingen.

 • Militaire wapens

  De soorten wapens die worden gebruikt door verschillende militaire organisaties, zoals leger, marine of luchtmacht en in verschillende landen wereldwijd, de aspecten en het schadepotentieel van wapens en de manieren om zich tegen wapens te verdedigen.

 • Camouflage

  De verschillende soorten materialen en gespecialiseerde kleding die worden gebruikt om mensen, voertuigen of andere uitrusting aan het zicht te onttrekken.

Vaardigheden

 • Instructies aan medewerkers geven

  Instructies aan medewerkers geven door gebruik te maken van verschillende communicatietechnieken. De communicatiestijl aanpassen aan de doelgroep om instructies over te brengen zoals bedoeld.

 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen

  Tijdens onderzoeken, inspecties of patrouilles bedreigingen voor de veiligheid opsporen en de nodige maatregelen nemen om de dreiging tot een minimum te beperken of te neutraliseren.

 • Militaire tactieken bedenken

  De strategische en tactische aspecten van een militaire operatie ontwerpen, rekening houdend met de beschikbare middelen en taken aan de verschillende troepen toewijzen, en toezicht houden op het gebruik van wapens en andere gevechtsuitrusting.

 • Toezicht houden op bemanning

  Toezicht houden op het gedrag van de werknemers en dit observeren.

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

 • Veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen

  Veiligheids- en bewakingsapparatuur controleren om te observeren wat de mensen op een bepaald gebied doen en hun veiligheid te waarborgen.

 • Militaire operaties uitvoeren

  Militaire operaties uitvoeren volgens de instructies van de hiërarchie, zoals gevechtshandelingen, reddingsmissies, hulpmissies, opsporings- en inlichtingenmissies of andere operaties van defensie.

 • Zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens

  Gebruik maken van verschillende soorten vuurwapens en andere soorten wapens en de bijbehorende munitie, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

 • Luchtmachtprocedures toepassen

  De procedures in een militaire luchtmacht en op een specifieke basis toepassen en voldoen aan alle voorschriften en beleidsmaatregelen.

 • Militaire troepen bevelen

  Leiding geven tijdens de acties van de strijdkrachten op het terrein bij een missie, hetzij bij gevechten, humanitair of bij verdediging, in overeenstemming met de voorafgaand aan de operatie ontwikkelde strategieën, en ervoor zorgen dat de communicatie met andere troepen behouden blijft.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Luchtmachtpersoneel opleiden

  Luchtmachtmedewerkers opleiden in activiteiten die specifiek zijn voor hun taken, in luchtmachtregelgeving en -activiteiten, en hun welzijn waarborgen.

 • Militaire luchtvaartregelgevingen toepassen

  Toepassen van de procedures en voorschriften die aanwezig zijn in de operaties en missies van de militaire luchtvaart, waarbij wordt toegezien op de naleving van beleid, veiligheid en beveiliging.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

Optionele kennis en vaardigheden

vliegplannen uitvoeren bedieningspanelen in de cockpit bedienen vliegplan maken communiceren in het engels op competent gebruiksniveau luchtvaartmeteorologie besturingssystemen van vliegtuigen gevechtsbevelen geven reddingsmissies coördineren situatieschetsen schrijven humanitaire missies coördineren zorgen voor efficiënte communicatie met luchtverkeersdiensten vliegmanoeuvres uitvoeren procedures opstarten om aan vluchteisen van vliegtuigen te voldoen radioapparatuur gebruiken zichtvliegvoorschriften zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake burgerluchtvaart patrouilles coördineren militaire code

Source: Sisyphus ODB