Beroep officier zeedienst

Officieren van de zeedienst commanderen missies tijdens conflict- en vredestijd en houden toezicht op de training en ontwikkeling van hun teams. Zij houden toezicht op de gevechtshandelingen van hun team, alsook op hulpmissies en patrouillemissies met het oog op vredeshandhaving. Zij werken regelmatig samen met de afdeling HR van de HQCS voor de beste planning van de toekomstige behoeften.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kennis

 • Camouflage

  De verschillende soorten materialen en gespecialiseerde kleding die worden gebruikt om mensen, voertuigen of andere uitrusting aan het zicht te onttrekken.

 • Militaire gevechtstechnieken

  De vechttechnieken die specifiek zijn voor militaire operaties, met gebruikmaking van militaire wapens en uitrusting, en de voorschriften met betrekking tot militaire gevechtshandelingen.

 • Surveillancemethoden

  Observatiemethoden die worden gebruikt voor het verzamelen van informatie en inlichtingen voor onderzoeksdoeleinden.

 • Marineoperaties

  De operationele procedures en voorschriften van marineorganisaties, op de basis en op schepen tijdens missies.

 • Militaire oefeningen

  De marcheertechnieken en het gebruik van wapens, en andere disciplinaire methoden die worden toegepast bij militaire operaties.

 • Militaire wapens

  De soorten wapens die worden gebruikt door verschillende militaire organisaties, zoals leger, marine of luchtmacht en in verschillende landen wereldwijd, de aspecten en het schadepotentieel van wapens en de manieren om zich tegen wapens te verdedigen.

Vaardigheden

 • Militaire tactieken bedenken

  De strategische en tactische aspecten van een militaire operatie ontwerpen, rekening houdend met de beschikbare middelen en taken aan de verschillende troepen toewijzen, en toezicht houden op het gebruik van wapens en andere gevechtsuitrusting.

 • Veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen

  Veiligheids- en bewakingsapparatuur controleren om te observeren wat de mensen op een bepaald gebied doen en hun veiligheid te waarborgen.

 • Reddingsmissies coördineren

  Reddingsmissies tijdens een ramp of tijdens een ongeval coördineren, ervoor zorgen dat alle mogelijke methoden worden gebruikt om de veiligheid van de te redden personen te waarborgen en ervoor te zorgen dat de zoekactie zo efficiënt en grondig mogelijk verloopt.

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

 • Humanitaire missies coördineren

  De inzet van troepen en middelen coördineren in gebieden waar humanitaire hulp nodig is, en de exploitatie in het gebied zelf om ervoor te zorgen dat het gebied veilig is, dat de mensen toegang hebben tot medische hulp, onderdak en voedsel, en dat alle gevaren en risico’s worden weggenomen.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Militaire operaties uitvoeren

  Militaire operaties uitvoeren volgens de instructies van de hiërarchie, zoals gevechtshandelingen, reddingsmissies, hulpmissies, opsporings- en inlichtingenmissies of andere operaties van defensie.

 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen

  Tijdens onderzoeken, inspecties of patrouilles bedreigingen voor de veiligheid opsporen en de nodige maatregelen nemen om de dreiging tot een minimum te beperken of te neutraliseren.

 • Marinepersoneel opleiden

  De bemanning van een marinebasis en marineschepen opleiden in de regelgeving van marineoperaties en de relevante kennis en vaardigheden voor een marine, om het welzijn van de bemanning te waarborgen.

 • Procedures voor marineoperaties toepassen

  De procedures toepassen die gelden voor marineoperaties in de basis of tijdens zendingen aan boord van schepen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de operaties in overeenstemming zijn met de scheepvaartregelgeving.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Bemanning van een schip coördineren

  De dagelijkse activiteiten van de bemanning coördineren. Ervoor zorgen dat elk lid van het dek zijn/haar toegewezen taken naar behoren begrijpt en uitvoert. De kapitein bestaan bij de opleiding en oriëntatie van nieuwe bemanning. De line-handling tijdens manoeuvres coördineren. Toezicht houden op het onderhoud en de veiligheid van het dek. Het dagelijkse werk plannen om het meeste uit elk dekbemanningslid van het dek te halen.

 • Zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens

  Gebruik maken van verschillende soorten vuurwapens en andere soorten wapens en de bijbehorende munitie, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

 • Instructies aan medewerkers geven

  Instructies aan medewerkers geven door gebruik te maken van verschillende communicatietechnieken. De communicatiestijl aanpassen aan de doelgroep om instructies over te brengen zoals bedoeld.

 • Militaire troepen bevelen

  Leiding geven tijdens de acties van de strijdkrachten op het terrein bij een missie, hetzij bij gevechten, humanitair of bij verdediging, in overeenstemming met de voorafgaand aan de operatie ontwikkelde strategieën, en ervoor zorgen dat de communicatie met andere troepen behouden blijft.

Optionele kennis en vaardigheden

humanitaire hulp geven in gebieden patrouilleren inzet van troepen beheren gevechtsbevelen geven operationele communicatie onderhouden militaire code opsporings- en reddingsmissies uitvoeren patrouilles coördineren geografische informatiesystemen gebruiken zorgen voor de veiligheid van vaartuigen geografische informatiesystemen gevaar in risicogebieden inschatten exploitatie van schepen analyseren

Source: Sisyphus ODB