Beroep ondergronds mijnwerker

Ondergrondse mijnwerkers voeren een breed scala aan nevenactiviteiten uit, zoals inspecties, toezicht op de transportband en het vervoer van uitrusting en verbruiksgoederen van boven de grond naar het punt van de winning van delfstoffen onder de grond.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten

  Bekend zijn met de effecten van onder meer breuken en bewegingen van gesteente die als geologische factoren van invloed zijn op mijnbouwactiviteiten.

 • Ondergrondse gezondheids- en veiligheidsrisico's

  De regels en risico’s voor de gezondheid en de veiligheid bij het werken onder de grond. 

Vaardigheden

 • Diverse machines voor ondergrondse mijnbouw bedienen

  Ondergrondse mijnbouwmachines, zoals ventilatie- en transportsystemen gebruiken.

 • Hydraulische pompen bedienen

  Bedienen van hydraulische pompsystemen.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren

  Het uitvoeren van routineonderhoud op apparatuur. Kleine defecten in apparatuur herkennen en vaststellen en zo nodig reparaties uit te voeren.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Mijnbouwgereedschappen bedienen

  Een breed scala van met de hand vastgehouden en aangedreven mijnbouwinstrumenten en -apparatuur bedienen en onderhouden.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

Optionele kennis en vaardigheden

boorapparatuur bedienen op gebeurtenissen in tijdkritieke omgevingen reageren geologie mechanica elektriciteit

Source: Sisyphus ODB