Beroep onderhandelaar toeristische contracten

Onderhandelaars toeristische contracten onderhandelen over toerismegerelateerde contracten tussen een touroperator en aanbieders van toeristische diensten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Markt voor toerisme

  De studie van de markt voor toerisme op internationaal, regionaal en lokaal niveau en met in beschouwing nemen van mondiale toeristische bestemmingen.

 • Contractenrecht

  Het gebied van de rechtsbeginselen die van toepassing zijn op schriftelijke overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot het verkeer van goederen of diensten, met inbegrip van contractuele verplichtingen en opzegging.

Vaardigheden

 • Toeristische producten ontwikkelen

  Ontwikkeling en promotie van toeristische producten, activiteiten, diensten en pakketten.

 • Contracten beheren

  Onderhandelen over de termijnen, voorwaarden, kosten en andere specificaties van een contract, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en juridisch afdwingbaar zijn. Toezien op de uitvoering van het contract, eventuele wijzigingen overeenkomen en documenteren.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Doelstellingen op middellange termijn beheren

  Monitoren van schema's op middellange termijn met begrotingsramingen en afstemming op kwartaalbasis.

 • Zorgen voor contractbeëindiging en opvolging

  Garanderen van de naleving van alle contractuele en wettelijke vereisten en het correct plannen van contractverlengingen of -vernieuwingen.

 • Toewijzing van toeristische dienstverlening beheren

  Toezicht houden op de toewijzing van kamers, zitplaatsen en toeristische diensten door te onderhandelen met de betrokken partijen.

 • Het leveranciersnetwerk uitbreiden

  Verbreden van het dienstenaanbod aan klanten door op zoek te gaan naar mogelijkheden en nieuwe lokale dienstverleners voor te stellen.

 • Contracten en documenten beheren

  De contractuele gegevens en documentatie bijwerken door deze periodiek te evalueren.

 • Over prijzen onderhandelen

  Een overeenkomst over de prijs van de aangeboden producten of diensten regelen.

 • Relaties met leveranciers onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met leveranciers en dienstverleners opbouwen om een positieve, winstgevende en duurzame samenwerking, en contractonderhandelingen tot stand te brengen.

 • Audits voor contractnaleving uitvoeren

  Uitvoeren van een grondige audit van de naleving van contracten, zorgen voor correcte en tijdige levering van goederen of diensten, controleren op administratieve fouten of gemiste kredieten en kortingen en startprocedures voor het terugkrijgen van geld.

 • Strategisch denken toepassen

  Genereren en op doeltreffende wijze toepassen van zakelijke inzichten en mogelijkheden, om op lange termijn een concurrentievoordeel te behalen.

 • Over de aankoop van toeristische diensten en producten onderhandelen

  Afspraken maken over toeristische producten en diensten door te onderhandelen over kosten, kortingen, voorwaarden en volumes.

 • Planning van de inventaris uitvoeren

  De optimale hoeveelheden en tijdschema’s vaststellen om deze af te stemmen op de productie- en de productiecapaciteit.

 • Bij geschillen assisteren

  Het verlenen van bijstand bij het beheer van geschillen, met inbegrip van de verzameling en het onderzoek van documenten.

 • Prestaties van aannemers controleren

  Beheren van de prestaties van de aannemer en beoordelen of deze aan de overeengekomen norm voldoen en eventuele ondermaatse prestaties corrigeren indien nodig.

 • Contractuele geschillen beheren

  Het monitoren van problemen die zich voordoen tussen de betrokken partijen bij een contract en het bieden van oplossingen om rechtszaken te voorkomen.

 • Gevoelige persoonlijke gegevens verwerken

  Persoonlijke en gevoelige informatie over klanten op betrouwbare en discrete wijze beheren.

 • Afspraken met leveranciers onderhandelen

  Tot een overeenkomst komen met de leverancier over de technische, kwantitatieve, kwaliteits-, prijs-, bepalingen, opslag-, verpakkings-, verzend- en andere vereisten met betrekking tot het inkoop- en leveringsproces.

Optionele kennis en vaardigheden

operationele activiteiten coördineren klantenservice verlenen zakenrelaties aangaan distributiekanalen beheren marktonderzoek uitvoeren

Source: Sisyphus ODB