Beroep onderhoudstechnicus luchthaveninstallaties

Onderhoudstechnici luchthaveninstallaties zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van alle apparatuur die nodig is om de werking van een luchthaven te waarborgen, zoals visuele hulpmiddelen, elektrische luchthavensystemen, bagagesystemen, beveiligingssystemen, bestrating, afwatering en onderhoud van onverharde oppervlakken.

Onderhoudstechnicus luchthaveninstallaties: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Veiligheidsvoorschriften op luchthavens

  Kennis hebben van de veiligheidsvoorschriften en -instructies op luchthavens.

Vaardigheden

 • Omgaan met belanghebbenden van luchthavens

  Bijeenkomen met overheidsfunctionarissen, milieudeskundigen, ontwikkelaars, speciale belangengroepen, maar ook het grote publiek, luchthavengebruikers en andere belanghebbenden, om de verschillende diensten, faciliteiten en de bruikbaarheid van de luchthaven te beoordelen.

 • Zelfvertrouwen tonen

  Mate van volwassenheid laten zien door het volledig begrijpen van de eigen kwaliteiten en vaardigheden die in verschillende situaties als bron van vertrouwen kunnen dienen.

 • Gegeven instructies volgen

  Instructies volgen om doelen te bereiken en deadlines te halen.

 • Luchthavennormen en -voorschriften toepassen

  Kennen en toepassen van de geaccepteerde normen en voorschriften voor Europese luchthavens. Kennis toepassen om de luchthavenregels, voorschriften en het veiligheidsplan van de luchthaven handhaven.

 • Veiligheidsincidenten op luchthavens melden

  Uitgebreide verslagen opstellen over beveiligingsincidenten in luchthavens, zoals de bewaring van weerspannige reizigers, de inbeslagname van bagage of het beschadigen van de eigendom van de luchthaven.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Schriftelijke instructies volgen

  Volg de schriftelijke instructies om een taak of een stapsgewijze procedure uit te voeren.

 • Veiligheidsrisico’s op luchthavens identificeren

  Bedreigingen van de veiligheid op de luchthaven in kaart brengen en procedures toepassen om deze op een snelle, veilige en efficiënte manier tegen te gaan.

 • In een luchtvaartteam werken

  Werk vol vertrouwen in een groep in de algemene luchtvaartdiensten, waarbij elk individu op zijn eigen bevoegdheidsniveau actief is om een gemeenschappelijk doel te bereiken, zoals een goede interactie met de klant, veiligheid van de luchtvaart en het onderhoud van luchtvaartuigen.

 • Preventief luchthavenonderhoud uitvoeren

  Preventief onderhoud uitvoeren op luchthavenuitrusting en -voorzieningen om de veiligheid, regelmaat en efficiënte van het luchtverkeer te handhaven.

 • Handmatige werkzaamheden zelfstandig uitvoeren

  Het vermogen tonen om eenvoudige manuele taken uit te voeren zonder hulp of bijstand van anderen, zonder toezicht of begeleiding, en verantwoordelijkheid nemen voor z’n eigen handelingen.

 • Onderhoudsapparatuur op luchthavens in goede staat houden

  Veegmachines, maaiers en andere luchthavenonderhoudsapparatuur klaar voor gebruik houden om verontreinigingen uit vliegtuiggebieden te verwijderen en om ervoor te zorgen dat de hoogte van het gras op onverharde gebieden voldoet aan de voorschriften.

Optionele kennis en vaardigheden

markeringen leesbaar houden afvoersystemen op luchthavens functioneel houden verontreiniging op landingsbanen van luchthavens verwijderen regelgeving inzake niet-verharde gebieden op luchthavens gepaste actie ondernemen om schade aan verharde oppervlakken op luchthavens te herstellen controleplan van luchthavens inzake sneeuw volgen ervoor zorgen dat de verlichtingssystemen op luchthavens werken richtlijnen van de producent volgen bij het gebruik van luchthavenmateriaal onderhoud van elektrische systemen op luchthavens plannen reinigingsprocedures voor luchthavenverlichting toepassen elektrische systemen op luchthavens systemen voor visuele ondersteuning op luchthavens verschillende soorten apparatuur voor onderhoud van gebruiken borden leesbaar houden sneeuw verwijderen van operationele gebieden van luchthavens “notices to airmen” voor luchthaventerminaldiensten opstellen omgaan met hoogspanning van luchthavenverlichting landingsbanen op luchthavens vrij van obstakels houden onderhoudsprocedures voor luchthavenverlichting toepassen oorzaken van schade aan verharde oppervlakken op luchthavens beschikbaarheid van reserveonderdelen beheren

Source: Sisyphus ODB