Beroep onderhoudstechnicus riolering

Onderhoudstechnici riolering inspecteren riolen en pijpleidingsystemen. Dit doen ze door gebruik te maken van bewegende videocamera's en de beelden ervan te bekijken om te bepalen of zij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan dit soort systemen moeten uitvoeren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten pijpleidingen

  Kennis hebben van verschillende soorten pijpleidingen en hun verschillende gebruiksmogelijkheden. Een onderscheid maken tussen pijpleidingen die worden gebruikt voor het vervoer van goederen over korte en lange afstanden, en inzicht hebben in hun respectieve voersystemen.

Vaardigheden

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Sensoren testen

  Testen van sensoren met behulp van geschikte apparatuur. Verzamelen en analyseren van gegevens. De prestaties van het systeem controleren en evalueren en indien nodig maatregelen nemen.

 • Gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden

  Schriftelijke gegevens bijhouden van alle uitgevoerde herstel- en onderhoudswerkzaamheden, met inbegrip van informatie over de gebruikte onderdelen en materialen, enz.

 • Geproduceerde pijpleidingonderdelen monteren

  Het samenvoegen van onderdelen en componenten gemaakt voor pijpleidingen in ondernemingen of vestigingen. Het aanleggen van pijpleidinginfrastructuren of het opnieuw monteren van delen die verwijderd waren voor reparatie. Lastoestellen en andere gereedschappen gebruiken bij de assemblage.

 • Civieltechnische structuren onderzoeken

  Het uitvoeren van niet-destructieve testen op civiele structuren zoals bruggen en pijpleidingen om afwijkingen of schade op te sporen.

 • Gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen

  Het opsporen van tekortkomingen in de pijpleidinginfrastructuur tijdens de bouw of na het verstrijken van de tijd. Het opsporen van gebreken, zoals constructiedefecten, corrosie, grondbewegingen, per ongeluk aangebrachte hottaps en andere.

 • Schade aan infrastructuur van nutsvoorzieningen voorkomen

  Nutsbedrijven of plannen inzake de locatie van eventuele nutsvoorzieningen die een project zouden kunnen verstoren of erdoor kunnen worden geschaad raadplegen. Het nodige doen om schade te voorkomen.

 • Testapparatuur onderhouden

  De testapparatuur voor het testen van de kwaliteit van de systemen en producten onderhouden.

 • Slijtage van pijpleidingen voorkomen

  De instandhouding van pijpleidingen verzekeren door een adequaat onderhoud van het systeem en de eigenschappen van de coating. Corrosie, lekken en andere problemen voorkomen.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Toezicht houden op de bouw van rioleringssystemen

  Toezicht houden op de uitvoering van de juiste rioleringsplannen en -methoden tijdens de aanleg, de installatie en het onderhoud van de rioleringsstelsels om de conformiteit met de goedgekeurde plannen en de veiligheid van de exploitatie te waarborgen.

 • Werkgebied beveiligen

  Het werkgebied beveiligen door vaststelling van de grenzen, beperking van de toegang, plaatsing van tekens en het nemen van andere maatregelen om de openbare veiligheid en de veiligheid van het personeel te waarborgen.

 • Testapparatuur gebruiken

  Gebruik maken van apparatuur om de prestaties en de werking van machines te testen.

 • Septic tanks onderhouden

  Rioleringen van afvalwater onderhouden, waarbij gebruik wordt gemaakt van septic tanks voor het opvangen van afvalwater en het scheiden van vast afval hieruit, van woongebouwen of organisaties. Routineonderhoudstaken en schoonmaakwerkzaamheden verrichten, defecten identificeren en repareren.

 • Rioleringen inspecteren

  Inspecteren van de riolering om explosieve gassen op te sporen met behulp van gasanalyse-apparatuur.

 • Pijpleidingen herstellen

  Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitvoeren aan pijpleidingen om schade te voorkomen of te herstellen met behulp van, indien nodig, op afstand bestuurde robots.

 • Video-uitrusting gebruiken voor inspectie van pijpleidingen

  Mobiele videocamera’s gebruiken die een visuele inspectie van rioleringssystemen en pijpleidingen uitvoeren. Deze camera wordt bevestigd aan de hand van een lange kabelgoot op een lier. De beelden analyseren om na te gaan of reparaties of onderhoud nodig zijn.

 • Pijpleidingen inspecteren

  Leidingen met productstromen bewandelen om schade of lekken vast te stellen; elektronische detectieapparatuur gebruiken en visuele inspecties uitvoeren.

 • Tekenen van corrosie herkennen

  De symptomen herkennen van metaal dat oxidatiereacties met de omgeving vertoont die onder meer leiden tot roestvorming, putcorrosie, spanningsscheuren, en de mate van corrosie inschatten.

Optionele kennis en vaardigheden

opslagvaten controleren die zijn gebruikt om goederen via pijpleidingen te transporteren milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken pijpleidingen schoonmaken gegevens over de voortgang van het werk bijhouden persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken procedures voor materiaaltests ontwikkelen verslag doen van testresultaten zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur beheersprioriteiten bepalen voor pijpleidingsnetwerken rioolslib verwijderen kwaliteitscontrole op pijpleidingen uitvoeren eigenschappen van coating van pijpleidingen eigenschappen van coatings van pijpleidingen onderhouden werken in een bouwteam activiteiten van pijpleidinginfrastructuur testen gps-systemen gebruiken reiniging van wegdraineringen uitvoeren niet-destructief onderzoek opvolging van dienstverlening met betrekking tot pijpleidingen uitvoeren videobeelden monteren niet-destructieve testapparatuur gebruiken

Source: Sisyphus ODB