Beroep Onderwijskundige, opvoedkundige

Een onderwijskundige bestudeert en doet onderzoek naar de overdracht van kennis, leerprocessen en de inrichting van het onderwijs. Hij/zij adviseert onderwijsinstellingen, docenten en de overheid over o.a. de organisatie van het onderwijs, onderwijsbeleid, nieuwe onderwijsmethodes of het ontwikkelen van lesmateriaal. Daarnaast geeft een onderwijskundige trainingen waarin hij/zij aandacht besteedt aan de inrichting van het onderwijs, hierbij houdt een onderwijskundige rekening met de doelgroep.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken onderwijskundige, opvoedkundige

  • Onderzoeken van de overdracht van kennis, en hoe op basis hiervan het onderwijs het beste ingericht kan worden.
  • Adviseren van diverse partijen die actief zijn in het onderwijs zoals onderwijsinstellingen op alle niveaus, docenten en de overheid.
  • Trainingen geven aan de diverse partijen die actief zijn in het onderwijs over thema's zoals de inrichting van onderwijs, het ontwikkelen van lesmateriaal of nieuwe onderwijsmethodes.

Gerelateerde beroepen consultancy

  • Arbeidsinspecteur
  • Bedrijfsorganisatiedeskundige
  • Functieanalist
  • Loopbaanadviseur
  • Organisatieadviseur

Source: Sisyphus ODB