Beroep ontwerper kapsels en grime

Deze ontwerpers ontwikkelen een concept voor de make-up en het haar van performers en houden toezicht op de uitvoering ervan. Hun werk is gebaseerd op onderzoek en artistieke visie. Hun ontwerp wordt beïnvloed door en is van invloed op andere ontwerpen en moet daarmee in overeenstemming zijn en met de algemene artistieke visie. Daarom werken de ontwerpers nauw samen met artistiek directeuren, operatoren en het artistiek team. Make-up- en haardesigners maken schetsen, ontwerptekeningen of andere documentatie ter ondersteuning van de workshop en het performanceteam. Make-up-designers werken soms ook als zelfstandige artiesten, creëren make-upkunst buiten het kader van een performance.  

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Ontwerpresultaten tijdens repetities bijwerken

  Bijwerken van de resultaten van het ontwerp op basis van de waarneming van het zichtbare beeld tijdens de repetities, met name wanneer de verschillende modellen en de actie zijn geïntegreerd.

 • Haalbaarheid controleren

  Een artistiek plan interpreteren en nagaan of het beschreven ontwerp kan worden uitgevoerd.

 • Communicatieapparatuur gebruiken

  Het opzetten, testen en bedienen van verschillende soorten communicatieapparatuur zoals transmissieapparatuur, digitale netwerkapparatuur of telecommunicatieapparatuur.

 • Beslissen over het make-upproces

  Bepalen van de make-upmaterialen en van de methoden die u zult gebruiken.

 • Artistieke concepten begrijpen

  De toelichting of demonstratie van artistieke concepten, oorsprong en processen van een artiest interpreteren en ernaar streven om zijn/haar visie te delen.

 • Make-upeffecten ontwerpen

  Ontwikkelen en aanbrengen van speciale make-up inclusief effecten.

 • Ontwerpconcepten ontwikkelen

  Informatie zoeken om nieuwe ideeën en concepten voor het ontwerp van een specifieke productie te ontwikkelen. Scripts lezen en regisseurs en andere productiemedewerkers raadplegen om ontwerpconcepten te ontwikkelen en producties te plannen.

 • Kwaliteitscontrole van een ontwerp uitvoeren tijdens een voorstellingenreeks

  Controleren en waarborgen van de kwaliteit van de resultaten van het ontwerp tijdens een reeks voorstellingen.

 • Nieuwe ideeën onderzoeken

  Grondig onderzoek naar informatie om nieuwe ideeën en concepten te ontwikkelen om een specifieke productie te ontwerpen.

 • Sociologische tendensen observeren

  Sociologische trends en bewegingen in de samenleving identificeren en onderzoeken.

 • Partituren analyseren

  De partituren, vorm, thema's en structuur van een muziekstuk analyseren.

 • Scenografie analyseren

  De selectie en verdeling van materiële elementen op het podium analyseren.

 • Bestaande ontwerpen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden

  Een bestaand ontwerp aanpassen aan gewijzigde omstandigheden en ervoor zorgen dat de artistieke kwaliteit van het oorspronkelijke ontwerp weerspiegeld wordt in het eindresultaat.

 • Make-upontwerpen schetsen

  Schetsen van make-upontwerpen om het concept te ontwikkelen en te delen met anderen.

 • Gedetailleerde ontwerpvoorstellen indienen

  Gedetailleerde ontwerpvoorstellen voor een specifieke productie opstellen en presenteren voor een gemengde groep mensen, waaronder technisch, artistiek en leidinggevend personeel.

 • Proces van pruiken maken bepalen

  Beslissen welke materialen en technieken te gebruiken voor theaterpruiken en documenteren van de beslissing.

 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten

  Werk met kunstenaars, met als doel de creatieve visie te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Ten volle gebruik maken van uw talenten en vaardigheden om het best mogelijke resultaat te bereiken.

 • Ontwikkelingen in technologie die gebruikt wordt in het ontwerp opvolgen

  Recente ontwikkelingen op het gebied van technologie en materialen die in de sector van de podiumkunsten en events worden gebruikt in kaart te brengen en onderzoeken, teneinde een actuele technische achtergrond voor het persoonlijke ontwerp van het werk te creëren.

 • Communiceren tijdens de voorstelling

  Efficiënte communicatie tijdens live-uitvoeringen, anticiperen op een eventuele storing.

 • Scenario analyseren

  Een script analyseren door de dramaturgie, de vorm, de thema’s en de structuur van een script te onderzoeken. Zo nodig onderzoek verrichten.

 • Artistiek concept analyseren gebaseerd op acties op het podium

  Analyseren van het artistieke concept, de vorm en de structuur van een live-prestatie op basis van waarnemingen tijdens repetities of improvisatie. Een gestructureerde basis creëren voor het ontwerpproces van een specifieke productie.

 • Personeel coachen om een voorstelling te leiden

  Instructies geven aan alle teamleden over de wijze waarop zij de voorstelling moeten uitvoeren.

 • Artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen

  Samenwerken met het artistieke team om de overgang van de creatieve visie en de artistieke concepten naar een technisch ontwerp te vergemakkelijken.

 • Artistieke kwaliteit van een voorstelling beschermen

  De show observeren, anticiperen en reageren op eventuele technische problemen, zorgen voor een optimale artistieke kwaliteit.

 • Verbeteringen voorstellen voor artistieke producties

  Beoordelen van eerdere artistieke activiteiten met het oog op het verbeteren van toekomstige projecten.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • In samenwerking ontwerpideeën ontwikkelen

  Ontwerpideeën delen en ontwikkelen met het artistieke team. Zelfstandig en met anderen nieuwe ideeën conceptualiseren. Uw idee presenteren, feedback krijgen en hier rekening mee houden. Ervoor zorgen dat het ontwerp past bij het werk van andere ontwerpers.

 • Veilig met chemicaliën werken

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om chemische producten op te slaan, te gebruiken en te verwijderen.

Optionele kennis en vaardigheden

team leiden pruiken maken brandpreventie uitvoeren bij optredens documentatie leveren behoefte aan technische middelen analyseren arbeidswetgeving middelen voor artistieke producties organiseren eigen werkwijze documenteren make-up testen wetgeving inzake auteursrecht budget bijwerken werken met aandacht voor de eigen veiligheid persoonlijke administratie bijhouden persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken levensechte modellen creëren pruiken verven artistieke producties beschrijven

Source: Sisyphus ODB