Beroep ontwerper miniatuurfilmdecors en -rekwisieten

Ontwerpers miniatuurfilmdecors en -rekwisieten ontwerpen en bouwen miniatuurrequisieten en -sets voor films. Zij bouwen modellen die worden gebruikt voor de visuele effecten die aan de eisen van de productie voldoen. Ontwerpers miniatuurfilmdecors en -rekwisieten snijden met behulp van handgereedschappen materiaal uit voor de constructie van driedimensionale stutten en sets.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

 • Grafisch ontwerp

  De technieken om een visuele voorstelling van ideeën en boodschappen te creëren.

 • Cinematografie

  De wetenschap van het opnemen van licht en elektromagnetische straling om een film te maken. De opname kan elektronisch gebeuren met een beeldsensor of chemisch op lichtgevoelige materialen zoals een filmrol.

Vaardigheden

 • Decors vormgeven

  Plannen, tekeningen en modellen van decors maken.

 • Miniatuurrekwisieten ontwerpen

  Schetsen van rekwisieten en definiëren van materialen voor rekwisieten en bouwmethoden.

 • Rekwisieten changeren

  Rekwisieten op een podium plaatsen, verwijderen of verplaatsen tijdens een changement.

 • Miniatuursets op voorhand opstellen

  Miniatuursets opstellen als voorbereiding op een opname.

 • Overleggen met de regisseur van een productie

  Met de regisseur, de producer en de klanten overleg plegen tijdens het productie- en het post-productieproces.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Rekwisieten klaarleggen

  Rekwisieten opstellen op het podium ter voorbereiding van een voorstelling.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Werkschema's volgen

  De opeenvolging van activiteiten beheren om binnen de overeengekomen termijnen voltooid werk af te leveren door een werkschema te volgen.

 • Miniatuursets ontwerpen

  Tekenen van miniatuurschetsen en definiëren van setmaterialen en bouwmethoden.

 • Miniatuurrekwisieten bouwen

  Miniatuurrekwisieten van verschillende materialen maken en samenwerken met het ontwerppersoneel om de juiste rekwisieten voor de productie te maken.

 • Modellen voor decors maken

  Driedimensionale modellen van de geplande decors maken.

 • Miniatuursets bouwen

  Vervaardigen van miniatuursets uit verschillende materialen, waarbij met de ontwerpers wordt gewerkt om de voor de productie geschikte rekwisieten te maken.

 • Projecten binnen het budget afwerken

  Ervoor zorgen dat u binnen het budget blijft. Het werk en materiaal aanpassen aan het budget.

Optionele kennis en vaardigheden

veilig met chemicaliën werken behoefte aan technische middelen analyseren fotografie filmproductieproces voorraad verbruiksgoederen beheren werken met de belichtingsploeg repetities bijwonen technische problemen bij decorelementen voorkomen artistieke producties beschrijven veiligheid van mobiele elektrische systemen garanderen rekwisieten aan acteurs overhandigen verlichtingstechniek rekwisieten aanpassen visuele kwaliteit van het decor garanderen scenario analyseren artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen werken met de cameraploeg veilig met pyrotechnische materialen werken in de omgeving van een voorstelling veilig met machines werken werken met de cinematograaf decors aanpassen grond- en hulpstoffen beheren

Source: Sisyphus ODB