Beroep Operations research analyst

Een operations research analist werkt binnen een organisatie waar hij wiskundige, statistische, econometrische en andere wetenschappelijke methodes en technieken toepast. Dit doet hij om voorstellen te doen aan de organisatie hoe zij op een alternatieve manier en met andere resources hun strategische doelen kunnen halen. Hij analyseert welke alternatieve mogelijkheden er zijn voor de organisatie binnen de beschikbare middelen. Het kan ook zo zijn dat de operations research analist deze wetenschappelijke methodes niet alleen toepast, maar ook zelf ontwerpt en ontwikkelt. Daarnaast voert een operations research analist assessments uit en past hij wetenschappelijke methodes en technieken toe om tot een alternatieve gestructureerde manier van de aanpak van problemen te komen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken operations research analyst

  • Ontwerpen, ontwikkelen en toepassen van wiskundige, statistische, econometrische en andere wetenschappelijke methodes en technieken.
  • Uitvoeren van assessments op basis van wetenschappelijke methodes en technieken.
  • Voorstellen schrijven en presenteren aan de organisatie over alternatieve manieren om strategische doelen te bereiken of problemen aan te pakken.

Gerelateerde beroepen actuariaat

  • Actuarieel medewerker
  • Actuaris
  • Wiskundig assistent

Source: Sisyphus ODB