Beroep operator automatische assemblagelijnen

Operators automatische assemblagelijnen bedienen, onderhouden en reinigen productiemachines. Zij zijn verantwoordelijk voor de assemblage van een volledig product of een deel van een product. Zij verrichten alle taken in een productieproces volgens een roulatiesysteem.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

Vaardigheden

 • Bewegend werkstuk in een machine controleren

  Toezicht houden op de verwerking van een werkstuk in beweging, zoals een stuk metaal of hout dat lineair wordt overgebracht op een statische constructiemachine.

 • Transportband controleren

  De stroom van de werkstukken op de transportband controleren, terwijl deze door de machine worden verwerkt om een optimale productiviteit te waarborgen.

 • Assemblagetechnieken toepassen

  Correcte en actuele assemblagemethoden toepassen in het productieontwikkelingsproces.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

 • Machineonderhoud uitvoeren

  Het regelmatig onderhouden, eventueel met inbegrip van correcties en wijzigingen, van een machine of gereedschap van een machine om ervoor te zorgen dat het in een goede productieve staat blijft.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Regelsystemen voor machines opzetten

  Opzetten of aanpassen van regelsystemen voor machines om omstandigheden zoals materiaalstroom, temperatuur of druk te reguleren.

 • Productieapparatuur afstellen

  Productieapparatuur en procesparameters regelen en bewaken, zoals de temperatuur en het vermogensniveau. Het productieproces en de productieapparatuur evalueren en verbeteringen voorstellen.

 • In teams aan een assemblagelijn werken

  Producten vervaardigen op een bewegende assemblagelijn. Werken in een team waarin iedereen een toegewezen taak heeft.

 • Materiaal onderhouden

  Het regelmatig inspecteren en uitvoeren van alle vereiste activiteiten om de apparatuur vóór of na het gebruik in de functionele volgorde in stand te houden.

Optionele kennis en vaardigheden

proefdraaien kwaliteit van producten controleren laad- en loswerkzaamheden uitvoeren defecte productiematerialen melden productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole machine leveren ergonomisch werken mechanica gegevens over de voortgang van het werk bijhouden technische middelen raadplegen montage-instructies ontwikkelen defecte apparatuur terugsturen naar assemblagelijn optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd productspecificaties controleren persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken

Source: Sisyphus ODB