Beroep operator bleekinstallatie

Operators bleekinstallatie bedienen een machine die houtpulp bleekt ten behoeve van de productie van wit papier. Er worden uiteenlopende bleektechnieken gebruikt als aanvulling op de verschillende verpulpingsmethoden en om verschillende graden van witheid te verkrijgen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Soorten bleekmiddel

  Het scala aan bleekmiddelen en andere chemische stoffen die worden gebruikt om materialen in een stoomkookproces te ontkleuren, waarbij de helderheid en de kleur van de materialen wordt veranderd.

 • Soorten pulp

  Soorten pulp worden onderscheiden op basis van hun soort vezel en de specifieke chemische processen door middel waarvan ze werden gemaakt.

Vaardigheden

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Grondstoffen meten

  Meten van de grondstoffen voor het laden in de mixer of in machines, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de specificaties.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Bleekmachines bedienen

  De vereiste hoeveelheid bleekmiddelen en additieven toevoegen en het bleekonderdeel van de papiermachine bedienen, dat de pulp met vloeibare en vaste chemische stoffen bleekt, om op die manier lignine en andere onzuiverheden te verwijderen.

 • Dichtheid van oplossingen wijzigen

  De consistentie van een chemische oplossing aanpassen door ze te koken of door er stoom in te injecteren om ze op te lossen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Mengtanks vullen

  De mengtank vullen met de chemische ingrediënten, zodat ook het water door de kleppen op de aangegeven markering op de tankwand kan stromen.

Optionele kennis en vaardigheden

materialen wegen defecte productiematerialen melden machineonderhoud uitvoeren productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole vergisters bedienen productierapporten opstellen partijen storten pulpkwaliteit controleren agitatiemachines bedienen toestand van chemische processen controleren meter controleren soorten papier zorg dragen voor behandeling van afvalwater materiaal reinigen technische middelen raadplegen niet-gevaarlijk afval verwijderen gevaarlijk afval verwijderen pompproducten voor opslag gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

Source: Sisyphus ODB