Beroep operator bovenfreesmachine

Operators bovenfreesmachine werken met industriële bovenfreesmachines om hout in de gewenste vorm te snijden. Frezen hebben een freeskop die van boven naar beneden over het hout beweegt om de diepte van de insnijding te reguleren. Hedendaagse industriële houtfrezen zijn doorgaans computergestuurd voor zeer mooie en consistente resultaten.

Operator bovenfreesmachine: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten zaagbladen

  Soorten zaagbladen die worden gebruikt tijdens het zaagproces, zoals lintzaagbladen, cirkelzaagbladen, Ply-toothbladen, gemaakt van gereedschapsstaal, carbide, diamant of andere materialen.

 • Zaagtechnieken

  Bij het gebruik van handmatige en elektrische zagen worden verschillende zaagtechnieken gebruikt.

 • Houtsnijden

  Verschillende manieren om hout te snijden, dwars over de nerf of parallel daarmee, en radiaal of tangentieel ten opzichte van de kern. Het gedrag van houtsnijden onder verschillende omstandigheden en de optimale snede voor een bepaald doel. Invloed van bijzondere eigenschappen van het hout, zoals knopen of gebreken.

 • Snijtechnieken

  De diverse snijtechnieken, waaronder software- of mechanisch gestuurde technieken, geleide lasersnijtechnieken, zagen, draaien enz.

 • Houtverwerkingsprocessen

  Stappen in de verwerking van hout voor de vervaardiging van houten producten, en soorten machines die worden gebruikt voor deze processen, zoals het drogen, vormgeven, assembleren en de oppervlaktebehandeling.

Vaardigheden

 • Snijplan tekenen

  Plannen opstellen om aan te tonen hoe het materiaal in functionele onderdelen zal worden gesneden om het verlies van materiaal tot een minimum te beperken.

 • Snijafval verwijderen

  Mogelijk gevaarlijk afval dat in het snijproces is ontstaan, zoals spanen, resten en blokjes verwijderen en sorteren volgens de voorschriften en de werkplek opruimen.

 • Zaagblad op machine vervangen

  Het oude blad van een zaagmachine vervangen door een nieuwe door de chipborstel te verwijderen, de voorste zaagbladgeleiding weg te nemen, de spanning van het zaagblad te verminderen en het zaagblad te verwijderen. Monteer en installeer een nieuw blad door de voorste zaagbladgeleiding te vervangen, de chipborstel te installeren, de bladbescherming te vervangen en de spanning aan te passen.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Bovenfrezen voor hout bedienen

  Geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde industriële houtfrezen beheren, met een routeringskop die zich over het hout begeeft en omhoog en omlaag gaat om de diepte van de insnijding te reguleren.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Eigenschappen van snede bijstellen

  De snijmaten en -diepten van snijwerktuigen aanpassen. De hoogte van de werktafel en de machinearmen aanpassen.

 • Hout bewerken

  De eigenschappen, vorm en grootte van hout manipuleren.

Optionele kennis en vaardigheden

soorten boorstiften risico’s op de werkplek identificeren houtbewerkingsgereedschappen mechanische systemen defecte productiematerialen melden kwaliteit van grondstoffen controleren voorraadniveaus bewaken machine met passende hulpmiddelen leveren productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole productie van meubelen productie van sportuitrusting technische middelen raadplegen productie van goederen voor dagelijks gebruik goederen verpakken ehbo productierapporten opstellen advies geven aan technici automatische machines controleren kwaliteit van producten controleren planlezen onderdelen opmeten freesmachines onderhouden gegevens over de voortgang van het werk bijhouden een cnc-controller programmeren freesmachines repareren

Source: Sisyphus ODB