Beroep operator chipper

Operators chipper bedienen machines die hout in snippers hakken voor gebruik in spaanplaat, voor verdere verwerking tot pulp of voor gebruik als zodanig. Hout wordt in de chipper ingevoerd en met behulp van een scala aan mechanismen versnipperd of vermalen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Meter controleren

  De gegevens van een meter monitoren, onder meer met betrekking tot de meting van druk, temperatuur en materiaaldikte.

 • Scherpe werktuigen slijpen

  Botte randen herkennen aan scherpe instrumenten, of andere defecten aan de rand. Geschikte apparatuur gebruiken om het werktuig veilig en effectief te slijpen. Zorgen dat scherp gereedschap onderhouden en beschermd wordt. Onherstelbare gebreken melden aan de betrokken persoon.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Versnipperaar controleren

  De invoer van de versnipperaar controleren en vuil uit de versnipperaar verwijderen om verstoppingen en storingen te voorkomen en een vrije materiaalstroom te waarborgen.

 • Overdracht van logboeken beheren

  Het selecteren van stammen uit opslag en het coördineren van hun vervoer. Bijhouden van de schema’s en de voorschriften inzake de productie.

 • Eigenschappen van snede bijstellen

  De snijmaten en -diepten van snijwerktuigen aanpassen. De hoogte van de werktafel en de machinearmen aanpassen.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Houtversnipperaars bedienen

  Bedienen van de houtversnipperaar door lange stammen, palen en stukken hout in te voegen en houtsnippers te produceren.

 • Truck met versnipperaar besturen

  Besturen van truck met versnipperaar of bestelwagens, van waaruit de machine vaak wordt bestuurd en bediend. Gebruik het voertuig voor het ophalen van verwerkt houtmateriaal in boswerkplaatsen.

Optionele kennis en vaardigheden

hout verwerken met behulp van machines met handtoevoer steeksleutels gebruiken risico’s op de werkplek identificeren timmerhoutproducten houtvoorraden beheren grijpers bedienen houtmaterialen inspecteren hout beheren soorten zaagbladen volume van gekapt hout beoordelen productierapporten opstellen messen vervangen ontschorsingsmachines bedienen takken van bomen verwijderen zware machines controleren bomen inspecteren soorten houtversnipperaars soorten hout producten op houtbasis beheren aan contractspecificaties voldoen niet-gevaarlijk afval verwijderen de bediening van een machine installeren machines inspecteren routinecontroles van machines uitvoeren zware constructiemachines bedienen zonder toezicht kwaliteit van gekapt hout beoordelen kwaliteit van grondstoffen controleren

Source: Sisyphus ODB