Beroep operator controlekamer chemische installatie

Operators controlekamer chemische installatie monitoren en inspecteren op afstand de productiesystemen tijdens hun dienst en melden alle afwijkingen en incidenten met behulp van de vereiste systemen. Zij bedienen de panelen in de controlekamer en zorgen voor de veiligheid van de productiemedewerkers en de productieapparatuur.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Omgevingsparameters controleren

  Het effect van de machines voor de productie op het milieu controleren, de temperatuurniveaus, waterkwaliteit en luchtverontreiniging analyseren.

 • Defecte apparatuur of gevaren melden

  Melding maken van gevaren en risico’s en slecht werkende apparatuur, zodat incidenten snel worden aangepakt.

 • Productiestroom op afstand controleren

  Controle op afstand van de stroom van de productie vanaf de start tot de uitschakeling van de apparatuur en systemen met gebruikmaking van het bedieningspaneel.

 • Op noodsituaties in de mijnbouw reageren

  Snel reageren op noodoproepen. Passende bijstand verlenen en het eerste responsteam naar de plaats van het incident leiden.

 • Productie van de fabriek controleren

  De installatieprocessen en efficiëntie van de fabrieksprocessen controleren om de maximale outputproductieniveaus te garanderen.

 • Communicatieapparatuur gebruiken

  Het opzetten, testen en bedienen van verschillende soorten communicatieapparatuur zoals transmissieapparatuur, digitale netwerkapparatuur of telecommunicatieapparatuur.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

 • Incidentrapporten opstellen

  Een incidentrapport schrijven nadat zich een ongeval heeft voorgedaan in het bedrijf of de faciliteit, zoals een ongewone gebeurtenis die een arbeidsongeval bij een werknemer heeft veroorzaakt.

 • Klein onderhoud controleren

  Opvolgen van het onderhoud en de uit te voeren reparaties. Het oplossen van kleine problemen en het doorverwijzen van complexere problemen naar de voor het onderhoud verantwoordelijke persoon.

Optionele kennis en vaardigheden

verkoopstrategieën goede productiepraktijken werknemers opleiden gegevens beheren over productieresultaten rapporteren administratieve systemen beheren fabrieksapparatuur

Source: Sisyphus ODB