Beroep operator controlekamer energieproductie

Operators controlekamer energieproductie zijn verantwoordelijk voor de veilige en goede werking van elektriciteitscentrales, schakelstations en de bijbehorende controlestructuren. Zij repareren en onderhouden de betrokken machines en apparatuur om de efficiënte werking van de centrale te waarborgen en om noodsituaties zoals stroomstoringen aan te pakken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektrische generatoren

  De principes en bewerkingen van apparaten die mechanische energie kunnen omzetten in elektrische energie, zoals dynamo's en alternators, rotors, stators, armaturen en velden.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit

  De naleving van veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen bij installatie, gebruik en onderhoud van constructies en apparaten die deel uitmaken van installaties voor opwekking, transport en distributie van elektriciteit, waaronder de juiste beschermingsmiddelen, voorschriften voor het omgaan met materieel en preventiemaatregelen.

 • Instrumentatie van energieproductiebedrijven

  De apparatuur en instrumenten die worden gebruikt voor het toezicht op en de beheersing van processen in elektriciteitscentrales. Dit vereist een goede werking, kalibratie en regelmatig onderhoud.

 • Elektrische stroom

  De stroming van elektrische lading die door middel van elektronen of ionen wordt verplaatst in een medium, bijvoorbeeld elektrolyt of plasma.

Vaardigheden

 • Op afstand bediende uitrusting gebruiken

  Gebruik een afstandsbediening om de apparatuur te bedienen. Volg de apparatuur tijdens de bediening en gebruik sensoren of camera’s om uw handelingen te sturen.

 • Apparatuur volgen

  Meetapparatuur controleren houdt in dat meters, wijzerplaten of beeldschermen nodig zijn om ervoor te zorgen dat een machine werkt.

 • Machines in elektriciteitscentrales onderhouden

  Machines en apparatuur van elektriciteitscentrales onderhouden en herstellen om operationele problemen te voorkomen en ervoor te zorgen dat alle machines voldoende presteren.

 • Reageren op stroomvoorzieningstoringen

  De strategieën die zijn ontwikkeld om in te spelen op noodsituaties in gang zetten, en reageren op onvoorziene problemen bij de productie, de transmissie en de distributie van elektriciteit, zoals stroomonderbrekingen, om het probleem snel op te lossen en de normale werking ervan te herstellen.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Communicatie op afstand coördineren

  Netwerk- en radiocommunicatie tussen verschillende operationele eenheden aansturen. Verdere radio- of telecommunicatieberichten of oproepen ontvangen en doorsturen. Dit kunnen berichten van het publiek of van de hulpdiensten zijn.

 • Stroomonderbreker uitschakelen

  De inkomende productie-eenheden synchroniseren met de eenheden die reeds in werking zijn. De hoogspanningsschakelaar op het exacte moment van gelijktijdigheid tussen beide typen eenheden sluiten.

 • Noodprocedures beheren

  Snel reageren in geval van een noodsituatie en geplande in geplande spoedprocedures opstellen.

 • Meter controleren

  De gegevens van een meter monitoren, onder meer met betrekking tot de meting van druk, temperatuur en materiaaldikte.

 • Tussen ploegendiensten communiceren

  Relevante informatie over de omstandigheden op de werkplaats communiceren, de vooruitgang, de gebeurtenissen en potentiële problemen van de werknemers in de volgende ploegendienst communiceren.

 • Storingen aan apparatuur oplossen

  Schade en storingen aan apparatuur opsporen, rapporteren en repareren, communiceren met vertegenwoordigers op het terrein en met fabrikanten om reparatie- en vervangonderdelen te verkrijgen.

 • Productierapporten schrijven

  Tijdig opstellen en vervolledigen van schakelschema’s en productieverslagen.

 • Energiedistributieschema's aanpassen

  De procedures voor de distributie van energie controleren om te beoordelen of de energievoorziening moet worden verhoogd of verlaagd, afhankelijk van veranderingen in de vraag en deze veranderingen in het distributieschema opnemen. Ervoor zorgen dat de wijzigingen worden nageleefd.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Elektrische generatoren controleren

  De werking van elektrische generatoren in elektriciteitscentrales controleren om de functionaliteit en veiligheid te waarborgen en de noodzaak van reparaties en onderhoud vast te stellen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

Optionele kennis en vaardigheden

strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren fossiele brandstoffen elektriciteitsverbruik zorgen voor herstellingen aan apparatuur toezicht houden op activiteiten rond elektriciteitsdistributie naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren kernenergie onderhoud van apparatuur verzekeren aardgas automatiseringstechnologie elektriciteitsopwekking coördineren elektrische apparatuur onderhouden elektriciteit gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden elektriciteitsmeter aflezen procedures bij verdeling van elektriciteit testen op gebeurtenissen in tijdkritieke omgevingen reageren mechanica reageren op nucleaire noodsituaties

Source: Sisyphus ODB