Beroep operator controlekamer gasverwerkingsinstallatie

Operators controlekamer gasverwerkingsinstallatie voeren verschillende taken uit vanuit de controlekamer van een verwerkingsinstallatie. Zij monitoren de processen aan de hand van elektronische weergaven op beeldschermen, wijzerplaten en lampjes. Zij brengen wijzigingen aan in variabelen en communiceren met andere afdelingen om ervoor te zorgen dat processen vlot en volgens de vastgestelde procedures blijven verlopen. Zij nemen passende maatregelen in geval van onregelmatigheden of noodsituaties.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Aardgas

  De diverse facetten van aardgas: winning, verwerking, bestanddelen, toepassingen, milieufactoren enz.

Vaardigheden

 • Apparatuur volgen

  Meetapparatuur controleren houdt in dat meters, wijzerplaten of beeldschermen nodig zijn om ervoor te zorgen dat een machine werkt.

 • Productierapporten schrijven

  Tijdig opstellen en vervolledigen van schakelschema’s en productieverslagen.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Communicatie op afstand coördineren

  Netwerk- en radiocommunicatie tussen verschillende operationele eenheden aansturen. Verdere radio- of telecommunicatieberichten of oproepen ontvangen en doorsturen. Dit kunnen berichten van het publiek of van de hulpdiensten zijn.

 • Noodprocedures beheren

  Snel reageren in geval van een noodsituatie en geplande in geplande spoedprocedures opstellen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Tussen ploegendiensten communiceren

  Relevante informatie over de omstandigheden op de werkplaats communiceren, de vooruitgang, de gebeurtenissen en potentiële problemen van de werknemers in de volgende ploegendienst communiceren.

Optionele kennis en vaardigheden

verwijderingsprocessen van gasverontreiniging aardgascondensaatscheidingsprocessen onthardingsprocessen voor zuur gas zwavelterugwinningsprocessen winningsprocessen aardgascondensaat mechanica elektriciteit dehydratieprocessen voor gas

Source: Sisyphus ODB