Beroep operator draadrolmachine

Operatoren draadrolmachine doen de opstelling en de bediening van draadrolmachines die zijn ontworpen om metalen werkstukken te vormen in externe en interne schroefdraden door een draadrolmatrijs te duwen tegen effen metalen stangen waardoor een grotere diameter dan die van de originele effen werkstukken wordt gecreëerd.

Operator draadrolmachine: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Onderdelen van draadrolmachines

  Verschillende delen van een draadrolmachine, zoals de radiaal- en verticale rolkracht, het steenblok, het bewegende blok, de stoter en de verticale rolkrachtsensor, de eigenschappen en toepassingen ervan.

 • Soorten metaal

  Kwaliteiten, specificaties, toepassingen en reacties op verschillende vervaardiging van verschillende soorten metaal, zoals staal, aluminium, messing, koper en andere.

 • Soorten draad

  Soorten draad, zoals uniedraad, metrische draad, vierkante draad, ACME-draad, zaagtandvormige draad en hun kwaliteiten en toepassingen. 

 • Vervormingstechnologieën voor metaal

  De verscheidenheid aan technologieën en technieken, waaronder smeden, persen, stampen, walsen en andere, die worden gebruikt voor de vormprocessen bij de fabricage van metaalproducten.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Draadrolmachines bedienen

  Automatische of halfautomatische draadrolmachines bedienen voor het maken van schroefdraad, bewaken en bedienen volgens de voorschriften.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Technische middelen raadplegen

  Lezen en interpreteren van technische hulpmiddelen zoals digitale of papieren tekeningen en afstelgegevens om een machine of bewerkingsmachine goed in te stellen of om mechanische apparatuur te monteren.

 • Rolbaan afstellen

  Gebruiken van een handschakelaar voor het afstellen van de rolbaan die het stempelblok of een draadrolmachine vasthoudt.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Machine met passende hulpmiddelen leveren

  De machine leveren met de nodige gereedschappen en artikelen voor een bepaald productiedoel.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

Optionele kennis en vaardigheden

transportband controleren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden cam-software gebruiken advies geven aan technici soorten metaalproductieprocessen productie van metalen structuren machineonderhoud uitvoeren producttests uitvoeren mechanica kwaliteit van grondstoffen controleren statistische procesbeheersing optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd kwaliteit van producten controleren voorraadniveaus bewaken verwerkt werkstuk markeren geometrische afmetingen en toleranties interpreteren ergonomisch werken kruisverwijzingssystemen toepassen voor productidentificatie planlezen verwerking van ferrometalen robotinstallaties afstellen een cnc-controller programmeren productie van metalen montageproducten productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole

Source: Sisyphus ODB