Beroep operator draadwikkelmachine

Operators draadwikkelmachine bedienen, regelen en onderhouden machines die draad, meestal glasvezel of koolstof, met hars bekleden en die deze draden rond een rotatiemal wikkelen om pijpen, containers, buizen en andere holle cilinderproducten te produceren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Coatingmaterialen

  Kennis van verschillende soorten coatings, waarbij een werkstuk wordt geleverd met een of meer afwerkingslagen van hars, suikers, poeders, inactieve en onoplosbare vulmiddelen, wassen, gom, weekmakers, kleurstoffen, lak en andere.

 • Vezelsoorten voor polymeerversterking

  Vezels die worden gebruikt om composietmaterialen te versterken, waaronder glasvezel, koolstofvezel en kunststofvezel. Hun toepassingen, kosten, voor- en nadelen en productietechnieken die verband houden met het gebruik ervan.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Temperatuur regelen

  De temperatuur van een bepaalde ruimte of een bepaald voorwerp meten en aanpassen.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Werkstuk uit filament van de opspandoorn verwijderen

  Nadat het filament op de matrijs van de opspandoorn is gewonden en voldoende is aangetrokken, de opspandoorn verwijderen indien gevraagd.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Meter controleren

  De gegevens van een meter monitoren, onder meer met betrekking tot de meting van druk, temperatuur en materiaaldikte.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

 • Omstandigheden in de bewerkingsomgeving controleren

  Controleren of de omstandigheden in de ruimte waar het proces plaatsvindt, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, aan de eisen voldoen en zo nodig worden aangepast.

 • Samengesteld werkstuk uitharden

  De nodige stappen nemen om een samengesteld werkstuk te laten uitharden. Verwarmingscomponenten zoals infraroodlampen of verwarmde vormen inschakelen of het werkstuk in een uithardingsoven plaatsen.

 • Harsbad klaarmaken

  Een reservoir vullen met hars voor het coaten van verschillende materialen zoals gloeidraad of glaswol. Ervoor zorgen dat de hoeveelheid correct is en dat de hars de juiste samenstelling en temperatuur heeft.

 • Technische middelen raadplegen

  Lezen en interpreteren van technische hulpmiddelen zoals digitale of papieren tekeningen en afstelgegevens om een machine of bewerkingsmachine goed in te stellen of om mechanische apparatuur te monteren.

Optionele kennis en vaardigheden

productiestroom op afstand controleren filament versnijden afval beheren materiaal onderhouden proefdraaien materiaal reinigen productie van goederen voor dagelijks gebruik synthetische harsen defecte productiematerialen melden kunsthars polymerisatie gegevens over de voortgang van het werk bijhouden kwaliteit van producten controleren pinnen op de opspandoorn afzagen composietmaterialen grondstoffen meten spanning van gloeidraad afstellen

Source: Sisyphus ODB