Beroep operator egreneermachine

Operators egreneermachine voeren egreneeractiviteiten uit om katoenvezels te ontdoen van pitten. Zij bedienen balenpersen en halen de verwerkte balen uit de egreneermachine. Zij voeren machineonderhoud uit en zorgen voor een soepel verloop van de verwerkingsactiviteiten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Bulktransport van grondstoffen afhandelen

  De overdracht van droge grondstoffen met behulp van geschikte mechanische systemen, zoals schroeftoevoer, of met behulp van de zwaartekracht of met behulp van pneumatische middelen.

 • Voldoen aan productie-eisen

  Voldoen aan de productie-eisen door het productieschema af te lezen en de temperatuur aan te passen aan de werkelijke vochtigheid, de grootte en het type van de producten die zullen worden gedroogd.

 • Machinepark onderhouden

  Machines en apparatuur onderhouden om ervoor te zorgen dat deze schoon is en veilig werkt. Routinematig onderhoud van apparatuur uitvoeren en, indien nodig, aanpassen of repareren, met gebruik van hand- en elektrisch gereedschap. Defecte onderdelen of systemen vervangen.

 • Katoen uit balenpers verwijderen

  De verwerkte zaaizaadvrije katoen uit de balenpers verwijderen, waarbij een toereikend kwaliteitsniveau van de productie moet worden gewaarborgd.

 • Regelsystemen voor machines opzetten

  Opzetten of aanpassen van regelsystemen voor machines om omstandigheden zoals materiaalstroom, temperatuur of druk te reguleren.

 • Balenpersen bedienen

  Geautomatiseerde balenpersen opstarten, bedienen en monitoren.

 • Productieschema’s volgen

  Volgen van het productieschema, rekening houdend met alle eisen, tijden en behoeften. Dit schema schetst welke afzonderlijke goederen in elke periode geproduceerd moeten worden en geeft een overzicht van de verschillende aandachtspunten zoals productie, personeel, voorraden, enz. Het is meestal gekoppeld aan de productie waar het plan aangeeft wanneer en hoeveel van elk product nodig is. Alle informatie gebruiken die bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan aanwezig is.

 • Materiaal reinigen

  Schoonmaakroutines uitvoeren na het gebruik van de apparatuur.

 • Transportband controleren

  De stroom van de werkstukken op de transportband controleren, terwijl deze door de machine worden verwerkt om een optimale productiviteit te waarborgen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Werknormen in stand houden

  Het handhaven van arbeidsnormen om nieuwe vaardigheden en werkmethoden te verbeteren en te verwerven.

 • Kwaliteit van grondstoffen controleren

  Controleren van de kwaliteit van de basismaterialen die worden gebruikt voor de productie van halffabrikaten en eindproducten door een aantal van de kenmerken ervan te beoordelen en, indien nodig, monsters te nemen die moeten worden geanalyseerd.

Optionele kennis en vaardigheden

productieschema aanpassen bedrijfsnormen volgen grondstoffen voorbereiden schoonmaaktaken uitvoeren monsters etiketteren gezondheids-, welzijns- en veiligheidsbeleid naleven textielmaterialen kwaliteit van grondstoffen bij ontvangst controleren grondstoffen bij ontvangst wegen productieprocessen analyseren voor verbetering gegevens over de voortgang van het werk bijhouden kwaliteit van producten controleren onderdelen etiketteren productieapparatuur afstellen textielsector productieniveaus aanpassen gegeven instructies volgen werkschema's volgen

Source: Sisyphus ODB