Beroep operator gascompressie

Operators gascompressie verwerken gassen voor compressie, transmissie of terugwinning met behulp van compressoren van gas-, stoom- of elektrische motoren. Zij voeren chemische tests uit op gassen en zijn verantwoordelijk voor de werking van pompen en pijpleidingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Regelgeving inzake transport via pijpleidingen

  Kennis van de voorschriften voor vervoer via pijpleidingen en de toepassing daarvan op de pijpleidingen. Regels voor vervoer via pijpleidingen toepassen op de bouw van nieuwe locaties.

Vaardigheden

 • Voor juiste gasdruk zorgen

  Zorgen voor de nodige, gewoonlijk constante, druk van het gas dat deel uitmaakt van een machine of werktuig, zoals branders, dat gebruikt wordt voor het verwerken van metalen werkstukken tijdens het vervaardigen van metalen.

 • Productiegegevens registreren

  Gegevens bijhouden zoals naam, kleur en hoeveelheid van de geproduceerde goederen.

 • Gasmeter aflezen

  De gasmeter aflezen en de relevante informatie zoals de hoeveelheid afgegeven en ontvangen gas registreren.

 • Apparatuur voor chemische analyse gebruiken

  Laboratoriumapparatuur gebruiken, zoals atoomabsorptieapparatuur, PH- en geleidbaarheidsmeters of een zoutspraykamer.

 • Apparatuur voor de afvoer van gassen bedienen

  De apparatuur bedienen die gebruikt wordt voor de extractie van zuurstof en stikstof zoals compressoren, fractioneringskolommen, warmtewisselaars en zuiveringstorens.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

 • Zuurstofzuiverheid testen

  De zuiverheid en het vochtgehalte van de verwerkte zuurstof testen met behulp van de buret-vochtmeter.

 • Materiaal onderhouden

  Het regelmatig inspecteren en uitvoeren van alle vereiste activiteiten om de apparatuur vóór of na het gebruik in de functionele volgorde in stand te houden.

 • Compressiemotoren bedienen

  De gascompressiemotoren bedienen door ze te starten, het proces van gascompressie controleren en kleine onderhoudstaken uitvoeren.

 • Pompapparatuur bedienen

  Pompapparatuur bedienen; toezicht houden op het gas- en olietransport van boorputkoppen op raffinaderijen of opslagfaciliteiten.

 • Kleppen controleren

  Bewaken en dienovereenkomstig aanpassen van de kleppen om een bepaalde hoeveelheid vloeistoffen (zoals ammoniakzwavelzuur of viskeuze zeep) of stoom in de mixer of machine te laten stromen.

Optionele kennis en vaardigheden

soorten pijpleidingen chemische monsters testen gaschromatografie chemische testprocedures beheren noodprocedures beheren materiaal reinigen zich houden aan standaardprocedures pijpleidingen inspecteren kantoorsoftware chemische monsters bereiden

Source: Sisyphus ODB