Beroep operator gasverwerkingsinstallatie

Operators gasverwerkingsinstallatie bedienen en onderhouden distributieapparatuur in een gasdistributie-installatie. Zij distribueren gas naar nutsbedrijven of verbruikers en zorgen ervoor dat de druk in de gaspijpleidingen op het juiste niveau blijft. Ze zien er ook op toe dat de planning wordt gevolgd en dat aan de vraag wordt voldaan.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Brandstof

  De verschillende kwaliteiten, gevaren en toepassingen van gasvormige brandstoffen, zoals oxyleenacetyleen, oxy-benzine, oxy-waterstof en andere.

 • Soorten pijpleidingen

  Kennis hebben van verschillende soorten pijpleidingen en hun verschillende gebruiksmogelijkheden. Een onderscheid maken tussen pijpleidingen die worden gebruikt voor het vervoer van goederen over korte en lange afstanden, en inzicht hebben in hun respectieve voersystemen.

 • Brandstofdistributiesystemen

  Kennis van alle aspecten van brandstofdistributiesystemen en componenten zoals pijpleidingsystemen, kleppen, pompen, filters en brandstofmonitors.

 • Regelgeving inzake transport via pijpleidingen

  Kennis van de voorschriften voor vervoer via pijpleidingen en de toepassing daarvan op de pijpleidingen. Regels voor vervoer via pijpleidingen toepassen op de bouw van nieuwe locaties.

Vaardigheden

 • Opvolging van dienstverlening met betrekking tot pijpleidingen uitvoeren

  De activiteiten opvolgen met betrekking tot het plan, het distributieschema en de door de pijpleidinginfrastructuur gerealiseerde service. Ervoor zorgen dat de toewijzingen van pijpleidingroutes worden uitgevoerd en voldoen aan de klantovereenkomsten.

 • Gasflessen bedienen

  Gascilinders op een veilige manier bedienen en ervoor zorgen dat deze in overeenstemming zijn met de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften.

 • Kleppen controleren

  Bewaken en dienovereenkomstig aanpassen van de kleppen om een bepaalde hoeveelheid vloeistoffen (zoals ammoniakzwavelzuur of viskeuze zeep) of stoom in de mixer of machine te laten stromen.

 • Verslag uitbrengen over incidenten inzake brandstofdistributie

  Formulieren opstellen met bevindingen in het kader van controles van de temperatuur van het pompsysteem en controles van het waterniveau, enz.; rapporten opstellen met eventuele problemen of incidenten die zich hebben voorgedaan.

 • Zorgen voor het onderhoud van installaties voor brandstofdistributie

  Implementeren van periodiek onderhoud en veiligheidsprogramma’s met betrekking tot alle aspecten van de activiteiten in een voorziening voor brandstofdistributie; deskundigheid aantonen in de procedures voor het opruimen van lekken, reparatie van brandstofverdeelsystemen en het implementeren van periodiek onderhoud van deze systemen.

 • Gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen

  Het opsporen van tekortkomingen in de pijpleidinginfrastructuur tijdens de bouw of na het verstrijken van de tijd. Het opsporen van gebreken, zoals constructiedefecten, corrosie, grondbewegingen, per ongeluk aangebrachte hottaps en andere.

 • Naleving van gasverdelingsschema's verzekeren

  De activiteiten van een gasverdelingfaciliteit en gasverdelingsystemen monitoren om ervoor te zorgen dat de verdelingsdoelstellingen worden bereikt en aan de vraag naar gaslevering wordt voldaan.

 • Onderhoud van apparatuur garanderen

  Ervoor zorgen dat de voor de werking benodigde apparatuur regelmatig op fouten wordt gecontroleerd, dat routine-onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd en dat reparaties worden gepland en uitgevoerd in geval van schade of gebreken.

 • Slijtage van pijpleidingen voorkomen

  De instandhouding van pijpleidingen verzekeren door een adequaat onderhoud van het systeem en de eigenschappen van de coating. Corrosie, lekken en andere problemen voorkomen.

 • Voor juiste gasdruk zorgen

  Zorgen voor de nodige, gewoonlijk constante, druk van het gas dat deel uitmaakt van een machine of werktuig, zoals branders, dat gebruikt wordt voor het verwerken van metalen werkstukken tijdens het vervaardigen van metalen.

 • Toevoer van stoffen in pijpleidingen regelen

  Controle van de stroom van stoffen zoals gassen, chemicaliën, oliën en andere materialen die via pijpleidingen en pompstations worden getransporteerd.

Optionele kennis en vaardigheden

solderen aardgas kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken routinecontroles van machines uitvoeren gasmeter aflezen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving storingen aan apparatuur oplossen veiligheidsvereisten voor goederen die via pijpleidingen worden getransporteerd zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur ervoor zorgen dat apparatuur gekoeld wordt metalen gaspijpleidingen installeren pijpleidingen herstellen gasverbruik activiteiten van pijpleidinginfrastructuur testen lasapparatuur bedienen automatische machines controleren gaszuiverheid testen pompapparatuur bedienen reparatieovereenkomsten sluiten

Source: Sisyphus ODB