Beroep operator golfsoldeermachine

Operators golfsoldeermachine configureren en bedienen machines die elektronische onderdelen op de printplaat solderen. Zij werken met blauwdrukken en layout-ontwerpen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Printplaten

  Printplaten zijn essentiële onderdelen voor bijna alle elektronische apparaten. Zij bestaan uit dunne schijven (wafers) of substraten waarop elektronische componenten, zoals microchips, worden geplaatst. De elektronische componenten zijn elektrisch verbonden via de geleidende sporen en blokken.

 • Schakelschema’s

  Lees en begrijp de schakelschema’s, die de aansluitingen tussen de apparaten laten zien, zoals stroom- en signaalaansluitingen.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Temperatuurschalen

  De temperatuurschalen Celsius en Fahrenheit.

Vaardigheden

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Oventemperatuur behouden

  De pyrometer monitoren en regelen om de temperatuur van de oven te controleren.

 • Onderdelen op een elektronisch bord solderen

  Elektronische componenten solderen op lege elektronische borden om geladen elektronische borden te creëren, met gebruikmaking van handsoldeergereedschap of soldeermachines.

 • Assemblagetekeningen lezen

  Tekeningen lezen en interpreteren met alle onderdelen van een bepaald product. De tekening identificeert de verschillende componenten en materialen en verstrekt instructies over hoe een product te assembleren.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Werking van machines volgen

  De werking van machines volgen, de productkwaliteit beoordelen en ervoor zorgen dat voldaan wordt aan de standaards.

 • Golfsoldeermachine bedienen

  Bediening van de golfsoldeermachine op elektronische componenten op de printplaat te solderen. Hierbij wordt het bord over een golf van vloeibaar soldeersel verplaatst en de verbindingen die doorheen het bord zijn gestoken worden stevig aan de printplaat verankerd.

 • Zorgen voor de naleving van specificaties

  Ervoor zorgen dat de geassembleerde producten voldoen aan de specificaties.

 • Printplaten assembleren

  Elektronische componenten aan de printplaat bevestigen door het toepassen van soldeertechnieken. Elektronische onderdelen worden in gaten aangebracht door through-hole assemblage (TTHT), of worden op het oppervlak van PCB in surface-mount assemblage (SMT) geplaatst.

 • Oventemperatuur meten

  De producttemperatuur bewaken met behulp van de beschikbare tools en meetinstrumenten en zo nodig de temperatuur van de oven aanpassen.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Bord soldeerklaar maken

  Voorbereiden van de geladen printplaten voor soldeerwerkzaamheden. De plaat reinigen en de aangewezen gebieden markeren.

Optionele kennis en vaardigheden

defecte productiematerialen melden testmethoden voor printplaten elektronische componenten repareren storingen aan apparatuur oplossen technische communicatievaardigheden toepassen ipc-normen printplaten testen controleren op soldeerdefecten smt-technologie reparatiegegevens opschrijven cam-software gebruiken toezicht houden op de logistiek van eindproducten through-holetechnologie gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

Source: Sisyphus ODB