Beroep operator houtpellets

Operators houtpellets bedienen een hamermolen om houtafvalproducten om te zetten in pellets voor gebruik als brandstof. Het gemalen product wordt door een matrijs geperst, waardoor de gestandaardiseerde vorm en grootte van een pellet worden verkregen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Pelletnormen

  De normen voor de productie van pellets in Europa, waarin onder meer soortelijke massa, watergehalte en inhoud van de pellets worden geregeld.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Vochtigheidsgraad van hout

  De hoeveelheid water in houten materialen. De invloed van de houtvochtigheid op de grootte en de fysische kenmerken van het hout. Een geschikt vochtgehalte voor verschillende toepassingen.

Vaardigheden

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Pelletpersen bedienen

  De machine instellen en monitoren die bestaat uit een grote trommel met geperforeerde rollen met pelletgaten waardoor het pelletmengsel wordt geëxtrudeerd voordat het wordt versneden om de gewenste lengte te verkrijgen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

Optionele kennis en vaardigheden

machines inspecteren verpakkingsmachines bedienen hakmachines onderhouden productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole hakmachines bedienen advies geven aan technici risico’s op de werkplek identificeren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden oventemperatuur meten monstertests uitvoeren niet-destructieve testapparatuur gebruiken hakmachines repareren monsters voorbereiden voor tests technische middelen raadplegen kwaliteit van producten controleren kwaliteit van grondstoffen controleren routinecontroles van machines uitvoeren testgegevens vastleggen machineonderhoud uitvoeren materialen wegen productierapporten opstellen zware constructiemachines bedienen zonder toezicht vultrechters hout drogen

Source: Sisyphus ODB