Beroep operator houtzagerij

Operators houtzagerij werken met geautoriseerde zaagmolens die hout in ruwe planken zagen. Zij bedienen ook verschillende zaagmachines die de planken in verschillende vormen en maten zagen. Deze processen zijn tegenwoordig vaak computergestuurd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Houtverwerkingsprocessen

  Stappen in de verwerking van hout voor de vervaardiging van houten producten, en soorten machines die worden gebruikt voor deze processen, zoals het drogen, vormgeven, assembleren en de oppervlaktebehandeling.

 • Houtsnijden

  Verschillende manieren om hout te snijden, dwars over de nerf of parallel daarmee, en radiaal of tangentieel ten opzichte van de kern. Het gedrag van houtsnijden onder verschillende omstandigheden en de optimale snede voor een bepaald doel. Invloed van bijzondere eigenschappen van het hout, zoals knopen of gebreken.

 • Snijtechnieken

  De diverse snijtechnieken, waaronder software- of mechanisch gestuurde technieken, geleide lasersnijtechnieken, zagen, draaien enz.

Vaardigheden

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Zorgen voor de naleving van specificaties

  Ervoor zorgen dat de geassembleerde producten voldoen aan de specificaties.

 • Snijafval verwijderen

  Mogelijk gevaarlijk afval dat in het snijproces is ontstaan, zoals spanen, resten en blokjes verwijderen en sorteren volgens de voorschriften en de werkplek opruimen.

 • Producten op houtbasis beheren

  De belangrijkste soorten houtproducten vaststellen die in uw bedrijf moeten worden ontvangen. Houtproducten een veilige manier stapelen en opslaan, in overeenstemming met de procedures van het bedrijf.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • Eigenschappen van snede bijstellen

  De snijmaten en -diepten van snijwerktuigen aanpassen. De hoogte van de werktafel en de machinearmen aanpassen.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Hout beheren

  Identificeren van de belangrijkste houtsoorten die bij uw bedrijf in ontvangst moeten worden genomen. Stapelen en veilig bewaren van hout en volgens de bedrijfsprocedures.

 • Hout bewerken

  De eigenschappen, vorm en grootte van hout manipuleren.

 • Snijplan tekenen

  Plannen opstellen om aan te tonen hoe het materiaal in functionele onderdelen zal worden gesneden om het verlies van materiaal tot een minimum te beperken.

 • Houtzaagmachines bedienen

  Diverse machines en apparatuur bedienen om hout in verschillende maten en vormen te snijden.

 • Zaagapparatuur in goede conditie houden

  Ervoor zorgen dat de zaagapparatuur altijd in goede en veilige toestand verkeert. De apparatuur op defecten controleren. Defecte of versleten elementen vervangen overeenkomstig de richtsnoeren. Elementen veilig bewaren wanneer ze niet worden gebruikt. De verantwoordelijke partij in kennis stellen van grote of gevaarlijke gebreken.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

Optionele kennis en vaardigheden

houtbewerkingsgereedschappen goederen verpakken ehbo tafelzagen bedienen onderdelen opmeten bandzagen bedienen een cnc-controller programmeren soorten zaagbladen soorten tafelzagen bovenfrezen voor hout bedienen soorten afkortzagen mechanische systemen zaagtechnieken kwaliteit van grondstoffen controleren dikteschaafmachines bedienen zaagblad op machine vervangen kwaliteit van producten controleren voorraadniveaus bewaken advies geven aan technici technische middelen raadplegen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden pendelzagen bedienen risico’s op de werkplek identificeren productierapporten opstellen routinecontroles van machines uitvoeren productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole

Source: Sisyphus ODB