Beroep operator kettingproductie

Operatoren kettingproductie doen de bediening van de gepaste apparatuur en machines voor de productie van metalen kettingen, inclusief kostbare metalen kettingen zoals sieraden. Ze produceren deze in alle stappen van het productieproces. Zij voeden de draad in de kettingmachine, gebruiken tangen om de uiteinden van de door de machine gevormde keten in elkaar te haken en de randen te trimmen door ze te solderen aan een glad oppervlak.

Operator kettingproductie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Soorten metaal

  Kwaliteiten, specificaties, toepassingen en reacties op verschillende vervaardiging van verschillende soorten metaal, zoals staal, aluminium, messing, koper en andere.

 • Soorten ketens

  Soorten ketens, zoals de industriële keten, de nieuwsketen en de juweliersketen.

Vaardigheden

 • Kettingproductiemachines bedienen

  Een metaalbewerkingsmachine ontworpen voor het vormen van metalen kettingen controleren en bedienen volgens de voorschriften.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Bewegend werkstuk in een machine controleren

  Toezicht houden op de verwerking van een werkstuk in beweging, zoals een stuk metaal of hout dat lineair wordt overgebracht op een statische constructiemachine.

 • Handgereedschap voor het maken van kettingen hanteren

  Handgereedschap zoals tangen gebruiken om verschillende soorten kettingen te maken en het uiteinde van de ketting, dat door een machine is gevormd, vast te haken.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Metaaldraad onder spanning veilig hanteren

  Gefabriceerde, getrokken metaaldraad veilig hanteren door de risico's en gevaren van zijn onvoorspelbaarheid ten gevolge van de veerkracht te berekenen.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

Optionele kennis en vaardigheden

verwerking van ferrometalen advies geven aan technici gegevens over de voortgang van het werk bijhouden soorten metaalproductieprocessen passende beschermende uitrusting dragen productie van kleine metalen onderdelen metaaltrekprocessen kwaliteit van producten controleren productie van deurbeslag van metaal verwerkt werkstuk markeren matrijzen lasapparatuur bedienen technische middelen raadplegen transportband controleren vervormingstechnologieën voor metaal horloges en sieraden productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole machineonderhoud uitvoeren solderen

Source: Sisyphus ODB