Beroep operator kolomboormachine

Operatoren kolomboormachines doen de opstelling en de bediening van kolomboormachines die zijn ontworpen om het overtollig materiaal van een geproduceerd werkstuk weg te snijden of een gat erin te vergroten door middel van een verhard, draaiend snijgereedschap met meerdere punten dat de boor axiaal in het werkstuk steekt.

Operator kolomboormachine: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten boorstiften

  De kwaliteiten en toepassingen van verschillende soorten boorijzers, zoals kernboorijzers, puntboorijzers, verzinkboorijzers en andere.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd

  De meest optimale draai- of cyclusduur en de algehele kwaliteit van een instrument of machineprocessen.

Vaardigheden

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Fijnmetaalbewerkingstechnieken toepassen

  Voldoen aan nauwkeurigheidsnormen die specifiek zijn voor een organisatie of product bij metaalbewerking, betrokken bij processen zoals graveren, nauwkeurig snijden, lassen.

 • Kolomboormachines bedienen

  Bedienen van een semi-automatische, semi-handmatige boormachine voor het boren van gaten in een werkstuk, veilig en volgens de voorschriften.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Machine met passende hulpmiddelen leveren

  De machine leveren met de nodige gereedschappen en artikelen voor een bepaald productiedoel.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Snijafval verwijderen

  Mogelijk gevaarlijk afval dat in het snijproces is ontstaan, zoals spanen, resten en blokjes verwijderen en sorteren volgens de voorschriften en de werkplek opruimen.

 • Precisiemeetinstrumenten hanteren

  De grootte meten van een verwerkt deel bij de controle en markering ervan om na te gaan of het aan de norm voldoet, door gebruik te maken van twee en driedimensionale nauwkeurige meetapparatuur zoals een schuifmaat, een micrometer en een meetprofiel.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

Optionele kennis en vaardigheden

productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole snijtechnieken productie van metalen containers soorten plastic verwerkt werkstuk markeren productie van verwarmingsapparatuur verwerking van ferrometalen productie van stoomgeneratoren voorraadniveaus bewaken producttests uitvoeren ergonomisch werken matrijzen kunststof bewerken gegevens over de voortgang van het werk bijhouden kwaliteit van producten controleren kruisverwijzingssystemen toepassen voor productidentificatie machineonderhoud uitvoeren meter controleren productie van lichte metalen verpakkingen metalen werkstuk met pons markeren productie van metalen montageproducten productie van gereedschappen soorten metaal temperatuurmeters afstellen vijlen voor ontbramen hanteren technische middelen raadplegen soorten oliën voor kolomboormachines

Source: Sisyphus ODB