Beroep operator lamineren van glasvezel

Operators lamineren van glasvezel modelleren glasvezels tot scheepsrompen en -dekken. Zij werken met blauwdrukken en gebruiken hand- en elektrische gereedschappen om de composietmaterialen te snijden. Zij brengen was en lak aan en bereiden de oppervlakken voor voor de plaatsing van glasvezelmatten. Zij gebruiken met hars verzadigde glasvezels om houten verstevigingsprofielen aan kajuitstructuren en dekken te hechten. Zij bereiden ook materialen voor door ze aan de juiste temperatuur bloot te stellen. Zij controleren afgewerkte producten op gebreken en zien erop toe dat zij aan de specificaties voldoen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Lamineren met glasvezel

  Procedé waarbij meerdere glasvezellagen worden aangebracht, een sterke en lichte kunststof met een versterking van geweven glasvezelmatten. Bij het procedé wordt het composietmateriaal op diverse manieren sterk en stabiel gemaakt, onder meer door het uitoefenen van druk, het aanbrengen van kleefmiddelen of door lassen of verwarmen. Glasvezels kunnen ook in vloeibare vorm op producten worden gespoten.

 • Chemische processen

  De relevante chemische processen die bij vervaardiging worden gebruikt, zoals zuiveren, scheiden, emulgeren en dispergeren.

Vaardigheden

 • Elektrisch gereedschap gebruiken

  Aangedreven pompen bedienen. Handgereedschappen of elektrisch gereedschap gebruiken. Gebruik gereedschappen voor de reparatie van voertuigen of veiligheidsuitrusting.

 • Chemicaliën hanteren

  Chemicaliën veilig hanteren; ze doeltreffend gebruiken en ervoor zorgen dat geen schade wordt toegebracht aan het milieu.

 • Werkstukken voorbehandelen

  Vóór de hoofdbewerking een voorbereidende behandeling op het werkstuk toepassen door middel van mechanische of chemische processen.

 • Glasvezelmat met harsmengsel vullen

  Breng het plastic harsmengsel aan met behulp van een borstel op de glasvezelmat. Druk de verzadigde mat in de vorm om de luchtbellen en rimpels weg te nemen.

 • Ervoor zorgen dat schepen aan de regelgeving voldoen

  Schepen, scheepsonderdelen, en uitrusting inspecteren; ervoor zorgen dat deze voldoen aan de normen en specificaties.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Luchtbellen uit glasvezel verwijderen

  Borstels en rollen gebruiken om luchtbellen weg te werken die de glasvezel kunnen verzwakken, om ervoor te zorgen dat het hars perfect aansluit bij de producten in de huid of in de vorige lagen, en om structurele gebreken te vermijden.

 • Onderdelen van werkstuk beschermen tijdens verwerking

  Onderdelen die met chemische stoffen worden behandeld, afdekken om ze te beschermen.

 • Technische middelen raadplegen

  Lezen en interpreteren van technische hulpmiddelen zoals digitale of papieren tekeningen en afstelgegevens om een machine of bewerkingsmachine goed in te stellen of om mechanische apparatuur te monteren.

 • Glasvezel selecteren

  Voorgesneden glasvezelmatten selecteren om oppervlakken van bootdekken, rompen of golfwagentjes te lamineren volgens technische plannen en specificaties.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

Optionele kennis en vaardigheden

beschermende laag aanbrengen overtollig materiaal wegsnijden inspecties leiden kunsthars kunststofproducten afwerken matrijzen produceren houtversterkende strips aan vaartuigonderdelen bevestigen zandstraaltechnieken mallen onderhouden procedures voor kwaliteitscontrole kwaliteit van producten controleren algemeen onderhoud van de buitenkant van schepen uitvoeren chemicaliën mengen hefapparatuur bedienen componenten vastmaken plastic harslagen aanbrengen gelamineerde structuren repareren composietmaterialen spuitpistolen voor glasvezel bedienen

Source: Sisyphus ODB