Beroep operator lasermarkeermachine

Operatoren lasermarkeermachine doen de opstelling en de bediening van markeer- en graveermachines , ontworpen om een ontwerp precies in het oppervlak van een metalen werkstuk te graveren met behulp van een bewegende besturingseenheid en een daarop aangebrachte graverende laserstraal, die patronen naar het oppervlak van het metalen werkstuk overbrengt. Zij doen aanpassingen aan de machine op het vlak van de intensiteit, de richting en de snelheid van de laserstraal. Zij zorgen ook voor de correcte opstelling van de lasertafel die wordt gebruikt om graveringen van de lasermachine uit te voeren en de laserstraal regelt.

Operator lasermarkeermachine: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd

  De meest optimale draai- of cyclusduur en de algehele kwaliteit van een instrument of machineprocessen.

 • Lasergraveermethoden

  De verschillende graveermethoden waarbij lasers worden gebruikt om insnijdingen te maken, zoals onder meer de kruistafelmethode, de rondgraveermethode, de galvotechniek.

 • Soorten lasers

  De verschillende typen lasers, hun specifieke kwaliteiten en hun toepassingen, zoals snijden, graveren, lassen en andere.

 • Soorten metaal

  Kwaliteiten, specificaties, toepassingen en reacties op verschillende vervaardiging van verschillende soorten metaal, zoals staal, aluminium, messing, koper en andere.

Vaardigheden

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Fijnmetaalbewerkingstechnieken toepassen

  Voldoen aan nauwkeurigheidsnormen die specifiek zijn voor een organisatie of product bij metaalbewerking, betrokken bij processen zoals graveren, nauwkeurig snijden, lassen.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Precisiemeetinstrumenten hanteren

  De grootte meten van een verwerkt deel bij de controle en markering ervan om na te gaan of het aan de norm voldoet, door gebruik te maken van twee en driedimensionale nauwkeurige meetapparatuur zoals een schuifmaat, een micrometer en een meetprofiel.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Voor vereiste ventilatie in machines zorgen

  De ventilatiesystemen, zoals vacuümpompen of ventilatoren, van een productiemachine inschakelen om schadelijke dampen, rook, stof te verwijderen of om ander vuil van het oppervlak van het werkstuk te verwijderen.

 • Lasermarkeermachines bedienen

  Een machine die ontworpen is om metalen of plastic stukken te markeren en te graveren met behulp van een laserstraal die een geconcentreerde warmtebron afgeeft, controleren en bedienen volgens de voorschriften.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

Optionele kennis en vaardigheden

gegevens over de voortgang van het werk bijhouden kwaliteit van producten controleren advies geven aan technici verwerking van non-ferrometalen lasermarkeringsprocessen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole graveertechnologieën productie van wapens en munitie geometrie verwerking van edelmetalen productie van metalen huishoudelijke artikelen soorten metaalproductieprocessen snijafval verwijderen productie van lichte metalen verpakkingen productie van bestek productie van deurbeslag van metaal machineonderhoud uitvoeren verwerking van ferrometalen technische middelen raadplegen

Source: Sisyphus ODB