Beroep operator ledermeetmachine

Operators ledermeetmachine gebruiken machines om de oppervlakte van stukken leder te meten en zorgen ervoor dat de machines regelmatig worden gekalibreerd. Zij noteren de grootte van het stuk leder en zorgen ervoor dat dit wordt geregistreerd voor verdere facturering.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Vaardigheden

 • Alert blijven

  Te allen tijde gefocust en alert blijven; snel reageren in geval van onverwachte gebeurtenissen. Zich concentreren en niet af laten leiden bij het uitvoeren van een taak over een lange periode.

 • Materiaal onderhouden

  Het regelmatig inspecteren en uitvoeren van alle vereiste activiteiten om de apparatuur vóór of na het gebruik in de functionele volgorde in stand te houden.

 • Zich identificeren met de doelstellingen van het bedrijf

  Handelen in het belang van de onderneming en voor het bereiken van haar doelstellingen.

 • Werkinstructies uitvoeren

  Werkinstructies met betrekking tot verschillende taken op de werkplek begrijpen, interpreteren en correct toepassen.

 • In teams werken bij de productie van textiel

  Harmonisch met collega's in teamverband samenwerken in de textiel- en kledingindustrie.

 • Aanpassen aan veranderende situaties

  Benadering van situaties aanpassen op basis van onverwachte en plotselinge wijzigingen in de behoeften, het humeur of de trends van mensen; strategieën veranderen, improviseren en op natuurlijke wijze zich aanpassen aan die omstandigheden.

Optionele kennis en vaardigheden

fysisch-chemische eigenschappen van halfgelooid leer gezondheid en veiligheid op de werkplek leertechnologie analytisch denken it-instrumenten gebruiken functies van machines werkzaamheden in de lederwarenindustrie volgen oplossingen voor problemen creëren fysisch-chemische eigenschappen van huiden en vellen communicatietechnieken gebruiken problemen kritisch behandelen gevolgen van werkzaamheden voor het milieu beheren defecten op ruwe huiden identificeren

Source: Sisyphus ODB