Beroep operator lintzaagmachine

Operators lintzaagmachine werken met industriële zagen die gekenmerkt worden door een lintvormig zaagblad dat om twee of meer wielen draait. Lintzagen zijn het meest effectief bij het zagen van onregelmatige vormen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Snijtechnieken

  De diverse snijtechnieken, waaronder software- of mechanisch gestuurde technieken, geleide lasersnijtechnieken, zagen, draaien enz.

 • Houtverwerkingsprocessen

  Stappen in de verwerking van hout voor de vervaardiging van houten producten, en soorten machines die worden gebruikt voor deze processen, zoals het drogen, vormgeven, assembleren en de oppervlaktebehandeling.

 • Zaagtechnieken

  Bij het gebruik van handmatige en elektrische zagen worden verschillende zaagtechnieken gebruikt.

 • Soorten zaagbladen

  Soorten zaagbladen die worden gebruikt tijdens het zaagproces, zoals lintzaagbladen, cirkelzaagbladen, Ply-toothbladen, gemaakt van gereedschapsstaal, carbide, diamant of andere materialen.

 • Houtsnijden

  Verschillende manieren om hout te snijden, dwars over de nerf of parallel daarmee, en radiaal of tangentieel ten opzichte van de kern. Het gedrag van houtsnijden onder verschillende omstandigheden en de optimale snede voor een bepaald doel. Invloed van bijzondere eigenschappen van het hout, zoals knopen of gebreken.

Vaardigheden

 • Snijafval verwijderen

  Mogelijk gevaarlijk afval dat in het snijproces is ontstaan, zoals spanen, resten en blokjes verwijderen en sorteren volgens de voorschriften en de werkplek opruimen.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • Bandzagen bedienen

  Een bandzaag bedienen, dit is een industriële zaag met een doorlopend flexibel zaagblad dat om twee of meer wielen draait.

 • Eigenschappen van snede bijstellen

  De snijmaten en -diepten van snijwerktuigen aanpassen. De hoogte van de werktafel en de machinearmen aanpassen.

 • Zaagblad op machine vervangen

  Het oude blad van een zaagmachine vervangen door een nieuwe door de chipborstel te verwijderen, de voorste zaagbladgeleiding weg te nemen, de spanning van het zaagblad te verminderen en het zaagblad te verwijderen. Monteer en installeer een nieuw blad door de voorste zaagbladgeleiding te vervangen, de chipborstel te installeren, de bladbescherming te vervangen en de spanning aan te passen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Hout bewerken

  De eigenschappen, vorm en grootte van hout manipuleren.

 • Houtzaagmachines bedienen

  Diverse machines en apparatuur bedienen om hout in verschillende maten en vormen te snijden.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Zaagapparatuur in goede conditie houden

  Ervoor zorgen dat de zaagapparatuur altijd in goede en veilige toestand verkeert. De apparatuur op defecten controleren. Defecte of versleten elementen vervangen overeenkomstig de richtsnoeren. Elementen veilig bewaren wanneer ze niet worden gebruikt. De verantwoordelijke partij in kennis stellen van grote of gevaarlijke gebreken.

 • Snijplan tekenen

  Plannen opstellen om aan te tonen hoe het materiaal in functionele onderdelen zal worden gesneden om het verlies van materiaal tot een minimum te beperken.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

Optionele kennis en vaardigheden

ehbo gegevens over de voortgang van het werk bijhouden planlezen advies geven aan technici timmerhoutproducten houtbewerkingsgereedschappen voorraadniveaus bewaken risico’s op de werkplek identificeren productie van sportuitrusting machineonderhoud uitvoeren afval verwijderen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole goederen verpakken technische middelen raadplegen onderdelen opmeten defecte productiematerialen melden kwaliteit van grondstoffen controleren productie van meubelen kwaliteit van producten controleren scherpe werktuigen slijpen productierapporten opstellen een cnc-controller programmeren mechanische systemen productie van goederen voor dagelijks gebruik

Source: Sisyphus ODB