Beroep operator metaalschaafbank

Operatoren metaalschaafbank doen de opstelling en de bediening van schaafbanken. Dit is een metaalverwerkende machine die is ontworpen om overtollig materiaal weg te snijden van een metalen werkstuk met behulp van lineaire relatieve beweging tussen het snijgereedschap van de schaafbank en het werkstuk om zo een lineair gereedschapspad te verkrijgen en te snijden.

Operator metaalschaafbank: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten metaal

  Kwaliteiten, specificaties, toepassingen en reacties op verschillende vervaardiging van verschillende soorten metaal, zoals staal, aluminium, messing, koper en andere.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd

  De meest optimale draai- of cyclusduur en de algehele kwaliteit van een instrument of machineprocessen.

 • Soorten schaafmessen

  De soorten uitsnijders die bij het schaven van een werkstuk worden gebruikt, zoals kotters op carbidebasis, waterschaven en andere machines.

Vaardigheden

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • Schudtoestellen voor metaalbladen bedienen

  Bedien het schudapparaat door een luchtklep te openen waardoor kogels, de uitgedrukte delen van het werkstuk, uit het schudapparaat kunnen vallen en weer gemengd en geschud voordat zij worden gerecycled en hergebruikt dan wel verwijderd, afhankelijk van het materiaal.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Bewegend werkstuk in een machine controleren

  Toezicht houden op de verwerking van een werkstuk in beweging, zoals een stuk metaal of hout dat lineair wordt overgebracht op een statische constructiemachine.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Metaalschaven bedienen

  Een schaafmachine, ontworpen om overtollig materiaal van een werkstuk te snijden om een vlak oppervlak te creëren, controleren en bedienen volgens de voorschriften.

 • Machine met passende hulpmiddelen leveren

  De machine leveren met de nodige gereedschappen en artikelen voor een bepaald productiedoel.

 • Snijafval verwijderen

  Mogelijk gevaarlijk afval dat in het snijproces is ontstaan, zoals spanen, resten en blokjes verwijderen en sorteren volgens de voorschriften en de werkplek opruimen.

 • Vlakte van een oppervlak meten

  Meten van de vlakheid van het werkstukoppervlak na de bewerking door te controleren op afwijkingen van de gewenste loodrechte stand.

 • Technische middelen raadplegen

  Lezen en interpreteren van technische hulpmiddelen zoals digitale of papieren tekeningen en afstelgegevens om een machine of bewerkingsmachine goed in te stellen of om mechanische apparatuur te monteren.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

Optionele kennis en vaardigheden

machines vervangen handschaven hanteren productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole oppervlakken met bramen glad maken hefapparatuur bedienen verwerking van ferrometalen productie van metalen containers transportband controleren snijtechnieken verwerkt werkstuk markeren productie van wapens en munitie afvaltrilvullers bedienen advies geven aan technici producttests uitvoeren kruisverwijzingssystemen toepassen voor productidentificatie kwaliteit van producten controleren productie van verwarmingsapparatuur machineonderhoud uitvoeren

Source: Sisyphus ODB