Beroep operator oliepompsysteem

Operators oliepompsysteem staan in voor pompen die de circulatie van olie en afgeleide producten soepel laten verlopen. Zij monitoren het debiet in de leidingen bij een raffinaderij en testen de apparatuur om storingen zoveel mogelijk te voorkomen. Zij werken vanuit een sterk geautomatiseerde controlekamer, waar ze met andere werknemers communiceren om de pompactiviteiten te coördineren. Zij voeren kleine reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uit en rapporteren zoals gevraagd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanische werktuigen

  Beschikken over inzicht in machines en instrumenten, ook van hun ontwerp, gebruikstoepassingen, reparatie en onderhoud.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

Vaardigheden

 • Pompen in aardoliewinning beheren

  Bedienings-, gas- en oliepompinstallaties. Toezicht houden op de meetapparatuur en de apparatuur bewaken en controleren om ervoor te zorgen dat de winning efficiënt en veilig verloopt.

 • Activiteiten van pomphuizen synchroniseren

  Zorgen voor synchroniciteit tussen pomphuizen; streven naar een continue productstroom en minimale productverontreiniging.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Oliecirculatie controleren

  De circulatie door correcte meters van inkomende en uitgaande materialen controleren; ervoor zorgen dat de meters goed werken.

 • Oliepompsystemen bedienen

  De controlepanelen bedienen om de druk en de temperatuur en het debiet van de productstroom aan te passen. Systemen voor het verpompen van olie regelen; de vloeistofcirculatie in een petroleumraffinaderij bewaken.

 • Pijpleidingen inspecteren

  Leidingen met productstromen bewandelen om schade of lekken vast te stellen; elektronische detectieapparatuur gebruiken en visuele inspecties uitvoeren.

 • Oliemonsters nemen

  Monsters van petroleumproducten verzamelen door ontluchtingskleppen te bedienen; containers in tanks plaatsen om monsters te nemen.

 • Besturingselementen van apparatuur instellen

  De controle van de apparatuur moet worden aangepast om de vereiste volumes en de vereiste productkwaliteit te produceren. Houd rekening met de aanbevelingen van het laboratorium, de tijdschema’s en de testresultaten.

 • Hydraulische pompen bedienen

  Bedienen van hydraulische pompsystemen.

 • Communicatie op afstand coördineren

  Netwerk- en radiocommunicatie tussen verschillende operationele eenheden aansturen. Verdere radio- of telecommunicatieberichten of oproepen ontvangen en doorsturen. Dit kunnen berichten van het publiek of van de hulpdiensten zijn.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Noodprocedures beheren

  Snel reageren in geval van een noodsituatie en geplande in geplande spoedprocedures opstellen.

Optionele kennis en vaardigheden

mechanisch materiaal onderhouden wiskunde spanning van pomponderdelen aanpassen productierapporten schrijven mechanica taakgegevens bijhouden

Source: Sisyphus ODB