Beroep operator ondergrondse mijnbouwmachines en uitrusting

Operators ondergrondse mijnbouwmachines en uitrusting bedienen mijnbouwmachines en uitrusting, zoals snij- en laadapparatuur voor het delven en laden van ertsen en ruwe mineralen in ondergrondse mijnen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten

  Bekend zijn met de effecten van onder meer breuken en bewegingen van gesteente die als geologische factoren van invloed zijn op mijnbouwactiviteiten.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Ondergrondse gezondheids- en veiligheidsrisico's

  De regels en risico’s voor de gezondheid en de veiligheid bij het werken onder de grond. 

Vaardigheden

 • Zware apparatuur voor ondergrondse mijnbouw inspecteren

  Zware apparatuur en uitrusting voor bovengrondse mijnbouw inspecteren. Defecten en afwijkingen identificeren en melden.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Onafhankelijke operationele besluiten nemen

  Zo nodig onmiddellijke operationele besluiten nemen, rekening houdend met de omstandigheden en de relevante procedures en wetgeving. Alleen bepalen welke optie het beste is voor een specifieke situatie.

 • Tussen ploegendiensten communiceren

  Relevante informatie over de omstandigheden op de werkplaats communiceren, de vooruitgang, de gebeurtenissen en potentiële problemen van de werknemers in de volgende ploegendienst communiceren.

 • Informatie inzake mijnbouwapparatuur verstrekken

  Transparant en efficiënt communiceren met het management van de mijnproductie en de machine-operators. Alle relevante informatie zoals storingen, efficiëntie en productiviteit van de apparatuur doorgeven.

 • Omgaan met druk door onverwachte omstandigheden

  Streven naar doelstellingen ondanks de druk als gevolg van onverwachte factoren buiten uw controle.

 • Op gebeurtenissen in tijdkritieke omgevingen reageren

  De situatie rondom u volgen en erop anticiperen. Snelle en passende maatregelen kunnen treffen in geval van onverwachte gebeurtenissen.

 • Mijnbouwgereedschappen bedienen

  Een breed scala van met de hand vastgehouden en aangedreven mijnbouwinstrumenten en -apparatuur bedienen en onderhouden.

 • Kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren

  Het uitvoeren van routineonderhoud op apparatuur. Kleine defecten in apparatuur herkennen en vaststellen en zo nodig reparaties uit te voeren.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

Optionele kennis en vaardigheden

apparatuur voor longwall-mijnbouw bedienen hydraulische pompen bedienen productieboormachines bedienen tunnelmachines bedienen mijngraafmachines bedienen dakankers bedienen pendelwagens bedienen spuitbetonmachines bedienen boorwagens bedienen boorapparatuur bedienen lhd bedienen afschaalmachines bedienen diverse machines voor ondergrondse mijnbouw bedienen zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving hydraulische wandelondersteuning bedienen

Source: Sisyphus ODB