Beroep operator ontschorser

Operators ontschorser bedienen ontschorsers om gekapte bomen van hun schors te ontdoen. De boom wordt ingevoerd in de machine, waarna de schors wordt verwijderd door middel van schuren of schillen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Houtverwerkingsprocessen

  Stappen in de verwerking van hout voor de vervaardiging van houten producten, en soorten machines die worden gebruikt voor deze processen, zoals het drogen, vormgeven, assembleren en de oppervlaktebehandeling.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Houtsnijden

  Verschillende manieren om hout te snijden, dwars over de nerf of parallel daarmee, en radiaal of tangentieel ten opzichte van de kern. Het gedrag van houtsnijden onder verschillende omstandigheden en de optimale snede voor een bepaald doel. Invloed van bijzondere eigenschappen van het hout, zoals knopen of gebreken.

Vaardigheden

 • Eigenschappen van snede bijstellen

  De snijmaten en -diepten van snijwerktuigen aanpassen. De hoogte van de werktafel en de machinearmen aanpassen.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Blokken hout inspecteren

  Blokken hout op de transportband inspecteren om na te gaan of ze volledig ontschorst zijn.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Meter controleren

  De gegevens van een meter monitoren, onder meer met betrekking tot de meting van druk, temperatuur en materiaaldikte.

 • Overdracht van logboeken beheren

  Het selecteren van stammen uit opslag en het coördineren van hun vervoer. Bijhouden van de schema’s en de voorschriften inzake de productie.

 • Ontschorsingsmachines bedienen

  Instellen en monitoren van de machine die stroken overgebleven schors van hout of stamhout verwijdert voordat deze verder kunnen worden verwerkt, bijvoorbeeld tot spaanders voor de productie van pulp.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Blokken hout verplaatsen

  Verplaatsen van ontschorste stammen van de transportband op handkarren naar verdere inspectiezones.

Optionele kennis en vaardigheden

routinecontroles van machines uitvoeren productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole gegevens over de voortgang van het werk bijhouden soorten hout bomen inspecteren volume van gekapt hout beoordelen aan contractspecificaties voldoen producten op houtbasis beheren snijtechnieken kwaliteit van grondstoffen controleren productierapporten opstellen scherpe werktuigen slijpen hout verwerken met behulp van machines met handtoevoer soorten zaagbladen kwaliteit van gekapt hout beoordelen machines inspecteren zaagtechnieken timmerhoutproducten machineonderhoud uitvoeren risico’s op de werkplek identificeren snijafval verwijderen houtzaagmachines bedienen takken van bomen verwijderen hout beheren hout inspecteren zware machines controleren houtvoorraden beheren materiaal reinigen

Source: Sisyphus ODB