Beroep operator papiermachine

Operators papiermachine bedienen een machine waarin pulpsuspensie wordt ingevoerd en dit over een zeef wordt verspreid zodat het water kan weglopen. Vervolgens wordt de uitgedropen suspensie geperst en gedroogd om papier te produceren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten papier

  De verschillende criteria die worden gehanteerd om de verschillen in de papiertypes, zoals ruwheid en dikte, en de verschillende fabricagemethoden en houtsoorten waarvan de soorten papier afkomstig zijn, te bepalen.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Soorten pulp

  Soorten pulp worden onderscheiden op basis van hun soort vezel en de specifieke chemische processen door middel waarvan ze werden gemaakt.

Vaardigheden

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Pulpkwaliteit controleren

  Mindere kwaliteit en lagere kwaliteiten van gerecycled papier en pulp vermijden door te kijken naar stickies, kunststoffen, kleur, ongebleekte vezels, helderheid en vuil.

 • Papierkwaliteit controleren

  Toezicht houden op elk aspect van de kwaliteit van het papier, zoals de dikte, de matheid en de gladheid volgens de specificaties en voor de verdere behandeling en afwerking.

 • Concentratie pulpsuspensie meten

  Het gewicht en de concentratie van de pulpsuspensie meten voor verdere verwerking en opslag door gebruik te maken van schijffilters en de suspensiedichtheid te berekenen met specifieke formules.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Papierpersen bedienen

  Een papierpers bedienen, die de papierbaan tussen een zachte roterende rol duwt en er water uit perst dat geabsorbeerd en weggevoerd wordt door nat vilt.

 • Oploopkasten bedienen

  Het deel instellen van de papiermachine die de pulpoplossing tussen twee roterende draden in de walsvormer injecteert, die het overtollige water verwijdert en de pulp in een continu papiernet omzet.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Papiercoating aanbrengen

  Bedienen van coatings en persen, die pigmenten, zetmeel en chemicaliën op het oppervlak van het papier aanbrengen om bepaalde eigenschappen, zoals weerstand en drukkwaliteit, te verbeteren.

 • Papierdroogcilinders bedienen

  De verwarmde rollen instellen en bedienen die het vel papier naar voren bewegen terwijl het droogt.

 • Papierrol controleren

  De jumbo papierrol, die het papier met de juiste spanning op een kern windt, controleren.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

Optionele kennis en vaardigheden

niet-gevaarlijk afval verwijderen meter controleren eigenschappen van snede bijstellen transportband controleren machineonderhoud uitvoeren materiaal reinigen soorten hout bleekmachines bedienen gevaarlijk afval verwijderen zorg dragen voor behandeling van afvalwater soorten bleekmiddel technische middelen raadplegen productierapporten opstellen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole defecte productiematerialen melden gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

Source: Sisyphus ODB