Beroep operator persgietmachine kunststof

Operators persgietmachine kunststof configureren en bedienen machines voor het vervaardigen van kunststof producten conform de vereisten. Zij selecteren en installeren matrijzen op de pers. Operator persgietmachine kunststof wegen de benodigde hoeveelheid voormengsel af en gieten dit in de matrijsholte. Zij regelen de temperatuur van de matrijzen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten plastic

  Soorten kunststofmaterialen en hun chemische samenstelling, fysische eigenschappen, mogelijke problemen en gebruiksgevallen.

 • Onderdelen van een persgietmachine

  De delen van de machine die druk uitoefenen op het meestal voorverwarmde gietmateriaal om het in contact te brengen met het gietoppervlak, zoals het bovenste beweegbare gietgedeelte, het onderste vaste gietgedeelte en de ejectorpen.

 • Matrijzen

  De kwaliteiten en toepassingen van de verschillende soorten matrijzen, van de verschillende bestanddelen van een matrijs (zoals het matrijsblok, de ponsplaat, de boorkop en andere) en de soorten die worden gebruikt in gespecialiseerde fabricageprocessen (zoals extrusiematrijzen, trekmatrijzen, vormmatrijs, snijmatrijs, persmatrijs en andere).

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Partijen storten

  De partijen op transportbanden storten en ervoor zorgen dat de specificaties, zoals de mengtijd, worden nageleefd.

 • Hendels verplaatsen

  Hendels verplaatsen om het snijden van tegels of buizen te vergemakkelijken of om de automatische smeerpotten af te stellen.

 • Grondstoffen meten

  Meten van de grondstoffen voor het laden in de mixer of in machines, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de specificaties.

 • Persmatrijzen installeren

  Matrijzen op persen installeren en coaten met behulp van handgereedschappen, bouten en klemmen.

 • Kunststof bewerken

  De eigenschappen, vorm en afmetingen van kunststof bewerken.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Producten uit mallen verwijderen

  Afgewerkte producten uit mallen verwijderen en deze producten grondig onderzoeken op afwijkingen.

 • Meter controleren

  De gegevens van een meter monitoren, onder meer met betrekking tot de meting van druk, temperatuur en materiaaldikte.

 • Kleppen controleren

  Bewaken en dienovereenkomstig aanpassen van de kleppen om een bepaalde hoeveelheid vloeistoffen (zoals ammoniakzwavelzuur of viskeuze zeep) of stoom in de mixer of machine te laten stromen.

 • Persgietmachines bedienen

  Een persgietmachine bedienen die gebruikt wordt om plastic en andere poederproducten zoals koper, grafiet of koolstof te gieten.

Optionele kennis en vaardigheden

kunststofproducten afwerken laad- en loswerkzaamheden uitvoeren defecte productiematerialen melden automatische machines controleren gietvormen schoonmaken kunststofmachines onderhouden mal- en gietmateriaal mengen kwaliteit van producten controleren vultrechters gietvormen assembleren kleur toevoegen kunststof lassen mechanica productie van goederen voor dagelijks gebruik onderdelen van mallen onderhouden proefdraaien omgevingsparameters controleren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden productie van sportuitrusting materiaal onderhouden matrijzen produceren uithardingsovens afstellen grafiet de bediening van een machine installeren

Source: Sisyphus ODB