Beroep operator plaatmaterialen

Operators plaatmaterialen werken met machines om deeltjes of vezels van hout of kurk te binden. Zij brengen verschillende soorten industriële lijm of hars aan om vezelplaat, spaanplaat of kurkplaat te verkrijgen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Composietmaterialen

  De eigenschappen van verschillende materialen die in een laboratorium zijn ontwikkeld, het gebruik ervan per soort product en de manier om deze te creëren.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Spaanplaatpersen bedienen

  Het opstellen van en toezicht houden op de machine die houtspaanders met kleefstoffen en andere materialen combineert, door druk uit te oefenen om houten of kurkplaten te maken.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Snijafval verwijderen

  Mogelijk gevaarlijk afval dat in het snijproces is ontstaan, zoals spanen, resten en blokjes verwijderen en sorteren volgens de voorschriften en de werkplek opruimen.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

Optionele kennis en vaardigheden

machines voor spaanplaten repareren routinecontroles van machines uitvoeren zaagblad op machine vervangen houtzaagmachines bedienen machines voor spaanplaten onderhouden testgegevens vastleggen testapparatuur gebruiken gegevens over de voortgang van het werk bijhouden machineonderhoud uitvoeren houtversnipperaars bedienen kwaliteit van producten controleren risico’s op de werkplek identificeren ontschorsingsmachines bedienen machinale droogtechnologieën voor hout toepassen oventemperatuur meten hout drogen kwaliteit van grondstoffen controleren machines inspecteren versnipperaar controleren technische middelen raadplegen productierapporten opstellen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole advies geven aan technici

Source: Sisyphus ODB