Beroep operator plasmasnijmachine

Operatoren plasmasnijmachine doen de opstelling en de bediening van plasmasnijmachines die ontworpen zijn om overtollig materiaal van een metalen werkstuk met behulp van een plasmabrander te snijden en te vormen bij een voldoende warme temperatuur om het metaal te smelten en te snijden. Het werkt bij een snelheid die het gesmolten metaal van de zuivere snede wegblaast.

Operator plasmasnijmachine: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Plasmatoortsen

  De eigenschappen van diverse soorten plasmatoortsen, hun kwaliteiten en toepassingen.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Soorten metaal

  Kwaliteiten, specificaties, toepassingen en reacties op verschillende vervaardiging van verschillende soorten metaal, zoals staal, aluminium, messing, koper en andere.

Vaardigheden

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • Technische middelen raadplegen

  Lezen en interpreteren van technische hulpmiddelen zoals digitale of papieren tekeningen en afstelgegevens om een machine of bewerkingsmachine goed in te stellen of om mechanische apparatuur te monteren.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Precisiemeetinstrumenten hanteren

  De grootte meten van een verwerkt deel bij de controle en markering ervan om na te gaan of het aan de norm voldoet, door gebruik te maken van twee en driedimensionale nauwkeurige meetapparatuur zoals een schuifmaat, een micrometer en een meetprofiel.

 • Snijafval verwijderen

  Mogelijk gevaarlijk afval dat in het snijproces is ontstaan, zoals spanen, resten en blokjes verwijderen en sorteren volgens de voorschriften en de werkplek opruimen.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Plasmasnijmachines bedienen

  Een plasmasnijmachine monitoren en bedienen overeenkomstig de voorschriften.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Kruisverwijzingssystemen toepassen voor productidentificatie

  Gebruikmaken van kruisverwijzingssystemen en -programma’s, met vermelding van namen van bestanden en lijnnummers, om onderdeelnummers, beschrijvingen en de verkoper als bron van herkomst te identificeren.

Optionele kennis en vaardigheden

statistische methoden bij procescontrole toepassen voorraadniveaus bewaken cam-software gebruiken productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd mechanisch materiaal onderhouden soorten metaalproductieprocessen geometrische afmetingen en toleranties interpreteren producttests uitvoeren verwerkt werkstuk markeren productie van metalen containers planlezen snijtechnieken gegevens over de voortgang van het werk bijhouden elektrotechniek machines vervangen een cnc-controller programmeren productie van stoomgeneratoren kwaliteit van producten controleren productie van wapens en munitie verwerking van ferrometalen productie van verwarmingsapparatuur productie van deuren van metaal advies geven aan technici productie van bestek productie van deurbeslag van metaal statistische procesbeheersing

Source: Sisyphus ODB