Beroep operator pultrusiemachine

Operators pultrusiemachine bedienen, regelen en onderhouden machines die de productie van composietmaterialen met constante dwarsdoorsneden mogelijk maken door versterkingsvezels zoals glasvezel aan het bestaande materiaal toe te voegen en het resulterende materiaal van een deklaag van hars te voorzien; dit product wordt vervolgens door een verhitte kleurstof getrokken, waarbij het uithardt.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Pultrusieproces

  Het proces waarbij een vezelcluster wordt bedekt met hars en door een mal wordt geperst en vervolgens met hitte wordt uitgehard om een vezelversterkt polymeer te produceren.

 • Vezelsoorten voor polymeerversterking

  Vezels die worden gebruikt om composietmaterialen te versterken, waaronder glasvezel, koolstofvezel en kunststofvezel. Hun toepassingen, kosten, voor- en nadelen en productietechnieken die verband houden met het gebruik ervan.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Coatingmaterialen

  Kennis van verschillende soorten coatings, waarbij een werkstuk wordt geleverd met een of meer afwerkingslagen van hars, suikers, poeders, inactieve en onoplosbare vulmiddelen, wassen, gom, weekmakers, kleurstoffen, lak en andere.

Vaardigheden

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Temperatuur regelen

  De temperatuur van een bepaalde ruimte of een bepaald voorwerp meten en aanpassen.

 • Technische middelen raadplegen

  Lezen en interpreteren van technische hulpmiddelen zoals digitale of papieren tekeningen en afstelgegevens om een machine of bewerkingsmachine goed in te stellen of om mechanische apparatuur te monteren.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Meter controleren

  De gegevens van een meter monitoren, onder meer met betrekking tot de meting van druk, temperatuur en materiaaldikte.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Omstandigheden in de bewerkingsomgeving controleren

  Controleren of de omstandigheden in de ruimte waar het proces plaatsvindt, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, aan de eisen voldoen en zo nodig worden aangepast.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Pultrusiemachines vullen met glasvezel

  Ervoor zorgen dat het glasvezelmateriaal zonder storingen of defecten door de pultrusiemachine wordt opgenomen.

Optionele kennis en vaardigheden

gegevens over de voortgang van het werk bijhouden productiestroom op afstand controleren kunsthars materiaal onderhouden defecte productiematerialen melden grondstoffen meten producttests uitvoeren composietmaterialen polymerisatie productie van sportuitrusting kwaliteit van producten controleren materiaal reinigen afval beheren productie van goederen voor dagelijks gebruik proefdraaien

Source: Sisyphus ODB