Beroep operator randafwerkingsmachine

Operators randafwerkingsmachine bedienen machines die materialen, meestal hout, fineren, om de duurzaamheid ervan te vergroten en ze te verfraaien. Zij regelen ook de snelheid van de band, stellen de temperatuurregeling in om het warmteniveau te reguleren, brengen lijm aan op de randen van panelen, starten de machine en zorgen ervoor dat deze naar behoren blijft werken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Randafwerking

  Het proces en de verschillende soorten bandstrips om materiaal te bedekken.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Machines voor randafwerking onderhouden

  Randafwerkingsmachines en uitrusting onderhouden, om ervoor te zorgen dat deze schoon en veilig werken. Routineonderhoud van de apparatuur uitvoeren en zo nodig aanpassen met behulp van hand- en elektrisch gereedschap.

 • Snijafval verwijderen

  Mogelijk gevaarlijk afval dat in het snijproces is ontstaan, zoals spanen, resten en blokjes verwijderen en sorteren volgens de voorschriften en de werkplek opruimen.

 • Zorgen voor de naleving van specificaties

  Ervoor zorgen dat de geassembleerde producten voldoen aan de specificaties.

 • Kwaliteit van grondstoffen controleren

  Controleren van de kwaliteit van de basismaterialen die worden gebruikt voor de productie van halffabrikaten en eindproducten door een aantal van de kenmerken ervan te beoordelen en, indien nodig, monsters te nemen die moeten worden geanalyseerd.

 • Onderdelen opmeten

  Meetinstrumenten bedienen om delen van vervaardigde objecten te meten. Rekening houden met de specificaties van de fabrikant om de meting uit te voeren.

 • Randafwerkingsmachines bedienen

  Machines en uitrusting bedienen die worden gebruikt om materialen zoals hout te bedekken met een beschermende laag.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

Optionele kennis en vaardigheden

productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole beschermende laag aanbrengen voorraadniveaus bewaken warmelijmpistool bedienen verwerkt werkstuk verwijderen problemen oplossen randafwerkingsmachines repareren overtollige lijm verwijderen materialen wegen productie van sportuitrusting machine leveren hout schuren kwaliteit van producten controleren proefdraaien productie van goederen voor dagelijks gebruik de bediening van een machine installeren hout bewerken automatische machines controleren

Source: Sisyphus ODB