Beroep operator rolvormmachine plastic

Operators rolvormmachine plastic bedienen en houden toezicht op machines die kunststof rollen produceren, of die het materiaal pletten en reduceren. Zij onderzoeken grondstoffen en afgewerkte producten om te controleren of ze in overeenstemming zijn met de specificaties.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Richtwalsen plaatsen

  Automatisch of handmatig plaatsen van de walsen van een rekpers door middel van knopcommando's om de walsen over stukken plaatstaal, staal of kunststof te bewegen om ze plat te maken.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Technische middelen raadplegen

  Lezen en interpreteren van technische hulpmiddelen zoals digitale of papieren tekeningen en afstelgegevens om een machine of bewerkingsmachine goed in te stellen of om mechanische apparatuur te monteren.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

Optionele kennis en vaardigheden

kwaliteit van producten controleren materiaal onderhouden grondstoffen meten mechanica kleppen controleren mal- en gietmateriaal mengen meter controleren defecte productiematerialen melden gegevens over de voortgang van het werk bijhouden soorten plastic proefdraaien oventemperatuur behouden productiestroom op afstand controleren ovens bedienen kunsthars kleur toevoegen vultrechters

Source: Sisyphus ODB