Beroep operator spuitgietmachine

Operators spuitgietmachine bedienen en houden toezicht op spuitgietmachines om producten van thermoplastisch materiaal te gieten. Ze regelen de temperatuur, de druk en het volume van de kunststof volgens vooraf vastgestelde specificaties. Operators spuitgietmachine verwijderen ook de afgewerkte producten en halen, met een mes of ander handgereedschap, overtollig materiaal weg.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Matrijzen

  De kwaliteiten en toepassingen van de verschillende soorten matrijzen, van de verschillende bestanddelen van een matrijs (zoals het matrijsblok, de ponsplaat, de boorkop en andere) en de soorten die worden gebruikt in gespecialiseerde fabricageprocessen (zoals extrusiematrijzen, trekmatrijzen, vormmatrijs, snijmatrijs, persmatrijs en andere).

 • Onderdelen van een spuitgietmachine

  Delen van de machine die gesmolten kunststof smelt en in vormen spuit, waaronder de hopper, de zuigerschroef, het injectievat en de injectiecilinder.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Technische middelen raadplegen

  Lezen en interpreteren van technische hulpmiddelen zoals digitale of papieren tekeningen en afstelgegevens om een machine of bewerkingsmachine goed in te stellen of om mechanische apparatuur te monteren.

 • Meter controleren

  De gegevens van een meter monitoren, onder meer met betrekking tot de meting van druk, temperatuur en materiaaldikte.

 • Spuitgietmachines bedienen

  Een machine met een zuigerschroef die de grondstof naar voor duwt terwijl het wordt gesmolten en de gesmolten kunststof in een vorm injecteert, bedienen en bewaken.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Kleppen controleren

  Bewaken en dienovereenkomstig aanpassen van de kleppen om een bepaalde hoeveelheid vloeistoffen (zoals ammoniakzwavelzuur of viskeuze zeep) of stoom in de mixer of machine te laten stromen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Overtollig materiaal wegsnijden

  Snij overtollig materiaal, zoals glasvezelmatten, stof, kunststof of rubber weg.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Persmatrijzen installeren

  Matrijzen op persen installeren en coaten met behulp van handgereedschappen, bouten en klemmen.

Optionele kennis en vaardigheden

strekblaasmachines bedienen soorten plastic producten uit mallen verwijderen proefdraaien materiaal onderhouden gegevens over de voortgang van het werk bijhouden gietvormen schoonmaken productie van sportuitrusting processen voor het maken van juwelen mal- en gietmateriaal mengen gevulde mallen verplaatsen vultrechters kleur toevoegen soorten vormtechnieken hefapparatuur bedienen kunststof lassen plasticafval vermalen productie van juwelen productie van goederen voor dagelijks gebruik defecte productiematerialen melden kunststofproducten afwerken kwaliteit van producten controleren was smelten soorten was onderdelen van mallen onderhouden soorten mallen selecteren mechanica medische apparaten

Source: Sisyphus ODB