Beroep operator stofvoorbereiding

Operators stofvoorbereiding bedienen een tank waarin kringlooppapier wordt ingevoerd dat vervolgens wordt gemengd met water. De oplossing wordt op een temperatuur van rond de 50 °C gebracht, waarna luchtbellen in de tank worden geblazen. De luchtbellen tillen inktdeeltjes naar het oppervlak van de suspensie en vormen een schuim dat vervolgens wordt verwijderd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Schuimflotatieprocessen

  De verschillende aspecten van schuimflotatie, gebruikt om drijvende (hydrofobe) en niet-drijvende (hydrofiele) inktdeeltjes te scheiden.

 • Soorten pulp

  Soorten pulp worden onderscheiden op basis van hun soort vezel en de specifieke chemische processen door middel waarvan ze werden gemaakt.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Ontinktingsprocessen

  Verschillende ontinkingsprocessen zoals flotatie, bleken en wassen. Ze worden gebruikt om inkt uit papier te verwijderen als voorbereiding op de productie van nieuw papier.

 • Soorten papier

  De verschillende criteria die worden gehanteerd om de verschillen in de papiertypes, zoals ruwheid en dikte, en de verschillende fabricagemethoden en houtsoorten waarvan de soorten papier afkomstig zijn, te bepalen.

Vaardigheden

 • Tanks voor inktverwijdering bedienen

  De stroom van oud papier controleren en de controle-eenheid bedienen van de tank in waarin het papier met water wordt gemengd en op hoge temperatuur wordt verhit. De inkt die zich op het oppervlak vormt afschuimen.

 • Veilig met chemicaliën werken

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om chemische producten op te slaan, te gebruiken en te verwijderen.

 • Chemicaliën voor inktverwijdering gebruiken

  Oppervlakte-actieve stoffen of ontinktingsstoffen gebruiken die inkt uit de vezels verwijderen. Chemische stoffen zoals hydroxiden, peroxiden en dispergeermiddelen worden gebruikt in processen zoals bleken, floteren, wassen en reinigen. De belangrijkste hiervan zijn niet-ionische en elektrolyt oppervlakte-actieve stoffen.

 • Concentratie pulpsuspensie meten

  Het gewicht en de concentratie van de pulpsuspensie meten voor verdere verwerking en opslag door gebruik te maken van schijffilters en de suspensiedichtheid te berekenen met specifieke formules.

 • Inkt scheiden

  Absorberen van de inkt uit het substraat, die door afzuigen vaste deeltjes van vloeibaar materiaal scheidt. Dit vergemakkelijkt de scheiding van inkt van vezel.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Toestand van chemische processen controleren

  De conformiteit van het chemische proces controleren, alle indicatoren of waarschuwingssignalen controleren die door de instrumenten worden gegeven, zoals meetinstrumenten, debietmeters en paneelverlichting.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

Optionele kennis en vaardigheden

niet-gevaarlijk afval verwijderen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden zorg dragen voor behandeling van afvalwater defecte productiematerialen melden productierapporten opstellen gegevens over recycling bijhouden gevaarlijk afval verwijderen zendingen van recyclebaar materiaal coördineren afvalbeheer stalen van papierproductie testen soorten bleekmiddel productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole kwaliteit van producten controleren pulpkwaliteit controleren materiaal reinigen machineonderhoud uitvoeren meter controleren bleekmachines bedienen kwaliteit van grondstoffen controleren vezels wassen

Source: Sisyphus ODB