Beroep operator strijkmachine

Operators strijkmachine bedienen een machine die een kunststof laag aanbrengt op papier om het te verstevigen en te beschermen tegen vocht en vlekken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten lamineermachines

  De verschillende soorten lamineermachines, waaronder machines die werken met een lamineerhoes of met warme of koude rollen. Bij gebruik van lamineerhoezen wordt aan beide zijden van het papier een kunststof laag aangebracht door verwarmen en verlijmen, terwijl een lamineerapparaat met koude rollen een kunststof rol gebruikt om het papier te coaten. Een lamineerapparaat met warme rollen smelt de lamineerfolie op het papier met lijm.

 • Soorten papier

  De verschillende criteria die worden gehanteerd om de verschillen in de papiertypes, zoals ruwheid en dikte, en de verschillende fabricagemethoden en houtsoorten waarvan de soorten papier afkomstig zijn, te bepalen.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Lamineermachines bedienen

  Het oprichten en beginnen van het lamineerproces, waarbij een blad papier wordt ingebracht in een machine en door twee rollen op metalen staven (“spillen”) wordt geschoven, waarbij een kunststoffolie wordt toegevoegd. Bij deze processen hoort ook verwarmen en lijmen.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Monsters produceren

  Een monster nemen van de productiemachine, dit tonen aan een toezichthouder, ervoor zorgen dat de juiste aanpassingen worden aangebracht en dat aan kwaliteits- of bedrijfsnormen wordt voldaan.

 • Instructies opdrachtformulier lezen

  De instructies begrijpen van de kaarten bij de werkorders en de machine instellen of uitvoeren op basis van deze instructies.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

Optionele kennis en vaardigheden

vergaarmachines bedienen goederen verpakken gegevens over de voortgang van het werk bijhouden defecte productiematerialen melden productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole meter controleren materiaal reinigen briefings volgen technische middelen raadplegen eigenschappen van snede bijstellen machineonderhoud uitvoeren papierstoringen voorkomen rilmachines bedienen vouwstijlen maken drukwerkprocessen productierapporten opstellen

Source: Sisyphus ODB