Beroep operator tafelzaagmachine

Operators tafelzaagmachine werken met industriële zagen die met een ronddraaiend cirkelvormig blad zagen. De zaag is ingebouwd in een tafel. De operator stelt de hoogte van de zaag in om controle te hebben over de diepte van de snee. Hij besteedt bijzondere aandacht aan de veiligheid, aangezien factoren zoals natuurlijke spanningen in het hout onvoorspelbare krachten kunnen opleveren.

Operator tafelzaagmachine: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Snijtechnieken

  De diverse snijtechnieken, waaronder software- of mechanisch gestuurde technieken, geleide lasersnijtechnieken, zagen, draaien enz.

 • Houtverwerkingsprocessen

  Stappen in de verwerking van hout voor de vervaardiging van houten producten, en soorten machines die worden gebruikt voor deze processen, zoals het drogen, vormgeven, assembleren en de oppervlaktebehandeling.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Houtsnijden

  Verschillende manieren om hout te snijden, dwars over de nerf of parallel daarmee, en radiaal of tangentieel ten opzichte van de kern. Het gedrag van houtsnijden onder verschillende omstandigheden en de optimale snede voor een bepaald doel. Invloed van bijzondere eigenschappen van het hout, zoals knopen of gebreken.

 • Zaagtechnieken

  Bij het gebruik van handmatige en elektrische zagen worden verschillende zaagtechnieken gebruikt.

Vaardigheden

 • Snijafval verwijderen

  Mogelijk gevaarlijk afval dat in het snijproces is ontstaan, zoals spanen, resten en blokjes verwijderen en sorteren volgens de voorschriften en de werkplek opruimen.

 • Zaagapparatuur in goede conditie houden

  Ervoor zorgen dat de zaagapparatuur altijd in goede en veilige toestand verkeert. De apparatuur op defecten controleren. Defecte of versleten elementen vervangen overeenkomstig de richtsnoeren. Elementen veilig bewaren wanneer ze niet worden gebruikt. De verantwoordelijke partij in kennis stellen van grote of gevaarlijke gebreken.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Snijplan tekenen

  Plannen opstellen om aan te tonen hoe het materiaal in functionele onderdelen zal worden gesneden om het verlies van materiaal tot een minimum te beperken.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Hout bewerken

  De eigenschappen, vorm en grootte van hout manipuleren.

 • Eigenschappen van snede bijstellen

  De snijmaten en -diepten van snijwerktuigen aanpassen. De hoogte van de werktafel en de machinearmen aanpassen.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Tafelzagen bedienen

  Behandelen van een industriële tafelcirkelzaag, die met een roterend cirkelvormig blad in een tafel zaagt. Instellen van de hoogte van de zaag om de zaagdiepte te regelen. In het bijzonder letten op de veiligheid, want factoren zoals natuurlijke spanningen in het hout kunnen onvoorspelbare krachten veroorzaken.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Zaagblad op machine vervangen

  Het oude blad van een zaagmachine vervangen door een nieuwe door de chipborstel te verwijderen, de voorste zaagbladgeleiding weg te nemen, de spanning van het zaagblad te verminderen en het zaagblad te verwijderen. Monteer en installeer een nieuw blad door de voorste zaagbladgeleiding te vervangen, de chipborstel te installeren, de bladbescherming te vervangen en de spanning aan te passen.

Optionele kennis en vaardigheden

een cnc-controller programmeren productie van meubelen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden productie van goederen voor dagelijks gebruik houtbewerkingsgereedschappen productie van sportuitrusting soorten tafelzagen productierapporten opstellen timmerhoutproducten scherpe werktuigen slijpen mechanische systemen onderdelen opmeten soorten zaagbladen technische middelen raadplegen handschaven hanteren defecte productiematerialen melden risico’s op de werkplek identificeren voorraadniveaus bewaken ehbo productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole advies geven aan technici machineonderhoud uitvoeren kwaliteit van grondstoffen controleren planlezen goederen verpakken kwaliteit van producten controleren

Source: Sisyphus ODB